Nieuws
Stadstuin wordt niet aangetast door bouwplan

Stadstuin Rusthout wordt niet aangetast door het sloop/bouwplan Van Ruysdaellaan 41-69 in Leidschendam. Dat heeft wethouder Bianca Bremer GBLV-gemeenteraadslid Ed Klaarhamer laten weten in antwoorden op vragen. Alle bomen in het heempark blijven staan, aldus Bremer. De Stadstuin levert ook geen ruimte in en de vijver in de Stadstuin blijft.

In het sloop/bouwgebied verdwijnen 55 bomen: 28 op het terrein van de ontwikkelaar, 27 op gemeentegrond. Voor dertien van de bomen op grond van de ontwikkelaar bestaat de plicht tot herplant. Wat de bomen op gemeentegrond betreft is met de ontwikkelaar afgesproken dat er voor 30.000 euro aan bomen en groen bij de nieuwbouw komt. De waarde van de gemeentebomen is ruim 13.000 euro.

Inzake de participatie met de omgeving over de sloop/bouw meldt Bremer dat die in 2017 is gestart. ‘Het eerste plan betrof een appartemententoren van 18 verdiepingen met 169 appartementen (30% sociaal) in combinatie met 2900 vierkante meter commercieel. Omwonenden waren hier op tegen, het plan was te hoog, had teveel commercieel programma, liever geen sociale woningbouw, teveel verkeer en de privacy van bewoners van Banninghage en Neherlab was in het geding’.

‘Sindsdien zijn meerdere varianten gepresenteerd, waaronder een woontoren van 15 verdiepingen met minder woningen en minder commercieel programma. Vervolgens een variant met een gebouw met 6 verdiepingen langs de Van Ruysdaellaan. Ook tegen deze varianten bestonden bezwaren. Deze waren: te veel programma, verkeer, te hoog, bebouwing aan de Van Ruysdaellaan niet akkoord, nog altijd te veel commercieel, liever zorgwoningen en geen sociaal’.

‘In reactie daarop werd de vleugel aan de Van Ruysdaellaan eraf gehaald en kwam er aan de Noordsingel en om de hoeken, 1 laag bij. De kopgevel aan de Van Ruysdaellaan bevat zo min mogelijk ramen, omwille van privacy voor de bewoners van Neherlab. Dit resulteerde in een ontwerp met 155 appartementen in een laagbouw (haakse U-vorm) van 7 verdiepingen met 1956 vierkante meter commercieel programma. Dit ontwerp is opgenomen in het door de gemeenteraad in maart 2021 vastgestelde Ruimtelijk kader’.

‘Daarbij werden nog twee aanwijzingen meegegeven, namelijk de Noordvleugel evenwijdig maken aan de Noordsingel en meer afstand tot de vrijstaande woning aan de Van Ruysdaellaan. De aanwijzingen uit het Ruimtelijk kader zijn verwerkt, dus de gevel evenwijdig aan de Noordsingel en 5 meter meer afstand tot de vrijstaande woning. Het gebouw heeft vervolgens een terrasvormige opbouw gekregen om het gebouw luchtiger te maken. Daarbij zijn uiteindelijk de hogere delen die eerst aan de kant van de Stadstuin zaten, omgedraaid met de lagere delen die eerst aan de binnenzijde van het gebouw lagen’.

‘Hierdoor werd de bebouwing aan de zijde van de stadstuin lager, waarmee tegemoet gekomen werd aan de bezwaren van de hoogte aan de zijde van het park. Het actuele ontwerp bevat nu 147 appartementen (30% sociaal) in een scheve U-vorm van maximaal 7 verdiepingen (zijde Noordsingel), terrasopbouw, mooie binnentuin, 1.727 m2 zorgvoorziening voor mensen met dementie en 380 vierkante meter commercieel programma. In vergelijking met de start is er dus veel gebeurd en verbeterd aan het plan en dat is mede dankzij de participatie’.

De wethouder meldt verder dat de gemeente om de 4 jaar een parkeerdrukmeting in de hele gemeente. ‘Ook de Van Ruysdaellaan wordt daarmee onderzocht en gemonitord. Dit plan is ook meegenomen in de berekeningen van het nieuwste verkeersmodel (prognosejaar 2040) van de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag). Daaruit blijkt dat het huidige wegennet de verkeersgeneratie van dit plan aankan’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter