Nieuws
Werken N14 niet voor 2030

Rijkswaterstaat gaat niet voor 2030 aan de N14 werken. Het gaat dan om groot onderhoud, niet om het aanbrengen van ongelijkvloerse kruisingen in Leidschendam-Voorburg. Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Jeffrey Keus op vragen van CDA-gemeenteraadslid Lieke Muller.

‘De status (planning) van de werkzaamheden van de N14 is dat ze, net als de rest van het A4 Haaglanden N14 project, naar verwachting voor langere tijd op pauze staan. Vooralsnog richt het Rijk zich eerst op verder groot onderhoud aan de N14, dat rond 2030 plaats zal vinden’, aldus Keus.

‘Het is lastig in te schatten wanneer er capaciteit en Rijksmiddelen beschikbaar zijn om het project A4 Haaglanden-N14 weer op te starten. Vanaf het moment dat besloten wordt het project opnieuw te starten, bedraagt de voorbereidingstijd nog meerdere jaren. Zo zullen bepaalde berekeningen opnieuw moeten worden verricht, omdat verkeersmodellen verder worden verfijnd en regelgeving verandert. Daarbij zal er nog een Tracébesluit moeten worden genomen, waar ook beroepsprocedures tegen kunnen worden gevoerd. Ook dit kan een langdurig traject zijn. Tenslotte zal de uitvoering van de werkzaamheden verder moeten worden voorbereid’.

‘De vertraging van de werkzaamheden van het A4 Haaglanden N14-project leidt tot meer doorgaand verkeer over het lokale wegennet, ook in Leidschendam-Voorburg. Dit is slecht voor de bereikbaarheid, maar ook voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid van grote delen van onze gemeente. De verslechtering van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid kan, zeker als oplossingen uitblijven, verstedelijking en woningbouwprojecten negatief beïnvloeden. Het college van B&W zal zich inzetten de knelpunten te keren en zo aan een leefbare, bereikbare én verkeersveilige gemeente bij te dragen’.

Oorspronkelijk had Rijkswaterstaat in 2023 moeten starten met de werken aan de N14/ongelijkvloerse kruisingen. Daar was drie jaar voor uitgetrokken. Later werd de start van de werken naar 2026 verschoven. Vorig jaar kondigde minister Mark Harbers aan dat het project voor onbepaalde tijd op ‘pauze’ werd gezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter