Nieuws
Beraad over luchtvervuiling

Den Haag wil met de buurgemeenten zoals Leidschendam-Voorburg gaan overleggen over de aanpak van de luchtvervuiling. Het gaat dan om het vaststellen van gezamenlijke doelen en ambities, te nemen maatregelen, het meten van de luchtvervuiling en het meenemen van luchtvervuiling in bijvoorbeeld maatregelen in relatie tot de klimaatverandering of stikstofproblemen.

Dat blijkt uit een brief van de Haagse wethouder Robert Barker aan zijn gemeenteraad. Het stuk vormt de aanzet tot een actieplan luchtkwaliteit. Aanleiding voor het plan vormt een onderzoek van de GGD uit 2023 waaruit bleek dat inwoners van Den Haag en omgeving een jaar eerder sterven voor de luchtvervuiling in het gebied.

Van de Haagse luchtvervuiling (fijnstof en stikstofoxide NO2) wordt 30 tot 50 procent veroorzaakt door lokale bronnen. De zwaarste vervuiling treedt op in en rond het centrum. Normen van de EU en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO worden daar niet gehaald. Wettelijke grenswaarden worden echter niet overschreden, aldus Barker.

Omdat Den Haag in 2030 wil voldoen aan de EU- en WHO-waarden (WHO-waarde 2005, niet de verscherpte waarde van 2021, die wordt pas in 2050 gehaald) zijn er volgens Barker aanvullende maatregelen nodig, waaronder een regionale samenwerking. Verder:

= wegverkeer: uitbreiding 0 emissiezone; uitbreiden en aanscherpen milieuzone diesel personenauto’s en bussen; uitstootvrije zone brommers/snorfietsen; 0 emissiezone vrachtwagens op Vaillantlaan; uitbreiding milieuzone vrachtwagens,

= mobiele werktuigen: verbod inzet dieselaggregaten binnen bebouwde kom,

= houtstook: verbod houtstook in achtertuin; inzet omgevingswet vanwege milieubelastende activiteit,

= aanbrengen luchtfilters woningen Vaillantlaan,

= burgers inschakelen bij meten luchtvervuiling,

= geen scholen/kinderdagverblijven/verzorgings- en verpleeghuizen op plekken met veel luchtvervuiling.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter