Nieuws
Diaconessenhuis: ontwikkelaar wil meer

Woonhaven ontwikkeling b.v. wil tornen aan eerder gemaakte afspraken over sloop/nieuwbouw van het Diaconessenhuis, Fonteynenburghlaan 5 Voorburg-West. Dat betreft ook het bouwprogramma. B&W zijn bereid hier aan mee te werken.

Dat blijkt uit een samenwerkingsovereenkomst die de ontwikkelaar en de gemeente (wethouder Bianca Bremer) hebben gesloten. In de overeenkomst staat dat er aan derden geen mededelingen worden gedaan over ‘de exacte inhoud van de samenwerkingsovereenkomst’.

In het stuk wordt gesproken over een ‘optimalisatie van de Kavelambitie’. Die ambitie is begin 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin staan aanwijzingen inzake de woningbouw ter plekke, komst van voorzieningen, parkeren en groen.

Waar de ‘optimalisatie’ precies over gaat meldt de samenwerkingsovereenkomst niet. Er staat als omschrijving: ‘op punten als de bouwenveloppe en ondergronds parkeren’.

Bij een bouwenveloppe gaat het normaliter over zaken als grondprijs, bouwprogramma, planning en fasering, betalingsvoorwaarden, boetebeding, publiekrechtelijke aspecten, afstemming bouwproject-openbare ruimte, planschade, manier van samenwerken.

Het Diaconessenhuis staat op Rijksmonumentale grond. Vanwege het Romeinse verleden van deze plek (stad Forum Hadriani) mag de ondergrond niet worden aangetast. De nieuwbouw mag ook alleen op het oude fundament van het Diaconessenhuis plaats vinden, zo is eerder bepaald.

Woonhaven ontwikkeling b.v. wil nu archeologisch onderzoek gaan doen. Dit wordt gekoppeld aan de wens om ondergronds parkeren te realiseren.

De ontwikkelaar en de gemeente willen de omwonenden laten participeren. Dat mogen zij echter alleen inzake het parkeren, het ‘ruimtelijk model’ en het groen. Dat is hen inmiddels ook meegedeeld.

Indien wordt afgeweken van de Kavelambitie moet de gemeenteraad daarmee instemmen. Eerder heeft de gemeente bekend gemaakt dat er ter plekke 200 woningen kwamen waaronder 30 procent sociaal en 20 procent middelduur. Naast voorzieningen zouden er ook werk- en/of commerciële ruimten moeten komen (vijf procent van het totale bouwvolume). Zo zouden 50 arbeidsplaatsen ontstaan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter