Nieuws
U zegt het maar (2): Nieuwbouw Ruysdaellaan en de bomen van Bremer

‘Het nieuwbouwproject Van Ruysdaellaan blijft de aandacht trekken. Zowel binnen de gemeenteraad als buiten bij betrokkenen en belanghebbenden. Je kunt het haast niet geloven dat een wethouder (Bremer) anno 2024  partijgenoten uitnodigt om te gaan demonstreren tegen mensen die met recht en reden (onderbouwd met feiten) in actie komen tegen die wethouder, die niet meer weet hoe ze uit de bouwproblemen moet komen, die ze zelf heeft veroorzaakt .

Als je leest wat wethouder Bremer in de nieuwsbrief van haar partij GBLV (Vlietnieuws, 12 april 2004) schrijft. Het lijkt sterk op opruiing. En opruiing is een strafbaar feit.
Als je klem zit is er nog altijd de mogelijkheid om een partijgenoot in de gemeenteraad ( Ed Klaarhamer ) vragen te laten stellen aan B en W . Vragen die dusdanig zijn ingekleed dat de antwoorden geen onjuistheden bevatten, maar wel slechts de halve waarheid dekken .
Alleen de stadstuin komt ter sprake. Immers, het plan Van Ruijsdaellaan omvat niet alleen de stadstuin Rusthout ,maar ook het omliggende en aangrenzende groen , de bomen en een bijzondere flora en fauna . De stadstuin ligt midden in het voormalig heempark Rusthout dat weer deel uitmaakt van de Centrale Groene zone onderdeel van het Groenstuctuurplan. ‘Vlietnieuws 16 mei 2024) maar daarover geen woord .Mededelingen over de financiële waarde van de bomen en de herplant van de te rooien bomen zijn praatjes voor de vaak . Er is geen plaats meer voor groen; alles wordt bebouwd.
Of weet de gemeente niet dat bomen de gewoonte hebben te worstelen in de aarde en niet in beton en klinkers? Daarenboven de huidige bomen , die het aanzicht van de hoek Noordsingel/ Bachlaan bepalen zijn in huidige vorm niet te vervangen door herplant .
En die operatie is overbodig als de bedoeling ( vastgelegd in de Structuurvisie LV) zou worden uitgevoerd . Tevens heeft het groen in deze hoek een gunstige functie m.b. tot de uitstoot van alles wat niet gezond is en door steeds meer auto’s wordt achtergelaten .
Inspraak bij het plan voor de bewoners is gebleken een schijnvertoning te zijn . Dat neemt de opsomming van contacten met betrokkenen niet weg. Contacten, die volgens een oud principe werden onderhouden : zijn er meerdere partijen in het spel ,spreek ze afzonderlijk speel ze uit elkaar en ga alleen in op hun eisen om ze tot tevredenheid te brengen .
Een doorgewinterde onderhandelaar onderkent al bij het begin de dubbele bodem .
Van de gemiddelde burger kan je dat niet verwachten . De nieuwe regeerstijl , open , transparant , zichtbaar is bij het nieuwe kabinet tot heilige graal verheven. Dat geldt dus ook voor de lagere overheden. Wie zo handelt komt niet meer in het nauw in zaken die haar inwoners direct raken’ . (Cees van den Berg)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter