Nieuws
U zegt het maar: Stadstuin wordt wel degelijk aangetast

‘Het houdt de gemoederen wel bezig, het project Van Ruijsdaellaan . Zeker als de wethouder gaat lopen roeptoeteren dat de stadstuin niet gaat worden aangetast! Het is maar hoe je het bekijkt ; de stadstuin ligt in het midden van het Heempark Rusthout . Ingebed en omringd met oude bomen struiken ,Meidoorns , Hulst en waar talloze dieren vogels ,egels , vleermuizen er hun natuurlijke habitat hebben. Het is dan echt een groene oase als je daar vertoeft en een groene long voor de zo vervuilde omgeving . Dit alles telt niet niet voor het college van B&W. Het grote geld heeft voorrang . De omgeving van de stadstuin ten noorden, direct na de kippenren moet verdwijnen ! Alles ! De watergangen worden gedempt om de bouw mogelijk te maken ,er is geen ruimte omdat het project te groot is voor de locatie ! Meer dan 5000 m2 word kaalgeslagen en afgegraven ! Geen enkele mogelijkheid voor de dieren om te ontsnappen aan het bouwgeweld en zij zullen dit niet overleven . Of zou zo’n nietsontziende bouwer de egeltjes vangen en elders onderbrengen zoals Boeddhisten zouden doen ? Nee, hun habitat is voorgoed verloren.
En de stadstuin wordt daardoor wel degelijk aangetast ! Weg vogels en hun mooie gezang , weg vleermuizen die ’s avonds voor onze ramen dansen tijdens hun jacht op muggen en andere insecten .
Ook hetgeen de wethouder zegt over participatie klopt niet . In 2019 ben ik bij overleg aanwezig geweest en toen was de stand van zake dat het te bouwen project niet hoger zou worden dan wat het nu staat . Conform de afspraken in de Structuurvisie 2012 om niet het bladerdak van de Centrale groene zone te doorbreken . En de watergangen en het omringende (gemeente) groen zou onaangetast blijven . Dat staat ook in het rapport van Auqua Terra Nova .
Nu worden wij geconfronteerd met een gebouw van 7 hoog en alle groen en dieren weg als de wethouder haar zin krijgt .
Niks participatie ! De wethouder noemt dit ‘ je kunt het niet iedereen naar de zin maken ‘ .
Wij zijn niet gehoord laat staan dat onze bezwaren en gefundeerde argumenten het gevolg hebben gehad dat het plan herzien gaat worden .Inspreken bij de Gemeente Raad mocht ook niet baten ; zij hebben ingestemd met een zogeheten ‘ geco√∂rdineerde planologische projectvoering ‘ wat inhoud dat de raad zijn goedkeuring heeft gegeven en dat wij inwoners het nakijken hebben . Daarom is een gang naar de rechter het enige dat wij kunnen doen en zetten wij alles op alles om deze onherstelbare schade en deze planologische miskleun te voorkomen’. (Jeanette Olijhoek,
Bewoner Banninghage)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter