Nieuws
Klankbordbijeenkomst bedrijventerrein Westvlietweg

Het IPP Haaglanden organiseert namens de gemeente Den Haag op maandag 3 juni van 17.30 – 20.00 uur een eerste informele klankbordbijeenkomst met betrekking tot bedrijventerrein Westvlietweg III te Den Haag. De locatie is bij de L-Groep aan de Schietlood 2 te Den Haag.

De gemeente Den Haag en het IPP Haaglanden hebben ingenieurs- en adviesbureau SWECO gevraagd een analyse en uitwerking op te stellen om het bestaande bedrijventerrein Westvlietweg III toekomstbestendig te maken. Daarbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld het beter benutten van het bedrijventerrein, de bereikbaarheid, de uitbreidingsbehoeften van ondernemers en de gewenste typen bedrijvigheid, maar ook naar o.a. energietransitie, ecologische verbindingen, natuurinclusiviteit en klimaatadaptiviteit. Het uiteindelijke advies van SWECO m.b.t. bedrijventerrein Westvlietweg III zal worden gebruikt als bouwsteen voor de gebiedsvisie Vlietzoom Den Haag.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter