Nieuws
Vlietwensen komt geld te kort

Vlietwensen, de instantie die burgerinitiatieven welke te goede komen aan de cohesie in de maatschappij, komt geld te kort. De gemeente kort het budget van 122.000 euro dit jaar naar 87.000 euro in 2025. Daardoor zal Vlietwensen verzoeken om steun kritischer moeten gaan bekijken en ook aanvragen moeten gaan afwijzen.

Dat heeft de organisatie aan gemeenteraadsleden laten weten. Dat het budget achteruit gaat komt door begrotingsregels van de gemeente. In de eerste jaren hield Vlietwensen geld over. Nu wordt dat gekort op de middelen. Vlietwensen heeft over de kwestie al overlegd met de wethouders Philip van Veller (financiën) en Marcel Belt. Dat leverde geen openingen op.

Vorig jaar kreeg Vlietwensen 183 verzoeken om steun. Daarvan werden er 136 helemaal of deels toegekend. Gemiddeld werd 835 euro aan het initiatief bijgedragen. De meeste aanvragen kwamen uit Voorburg-Midden, Bovenveen, Stompwijk en Prinsenhof, de minste uit Oud-Voorburg.

In 2023 was het budget van Vlietwensen op 6 november op. Dit jaar is dat naar verwachting eerder aangezien het aantal aanvragen verder oploopt. De 200 zal dit jaar worden gepasseerd. Na 4 maanden was al 43 procent van het budget vergeven.

Vlietwensen heeft al besloten meer aandacht te geven aan kleine initiatieven, geen steun meer te geven voor de uitbouw van organisaties, meer aandacht te geven aan verenigingen, geen voorschotten meer te geven, extra eisen te stellen bij grotere aanvragen (co-financiering), en extra kritisch te zijn bij aanvragen waaraan de gemeente ook bijdraagt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter