Nieuws
Zorgen over kosten warmtenetwerk voor bewoners

De gemeenteraad wil niet dat inwoners van De Heuvel/Amstelwijk een financieel nadeel ondervinden als zij van het gas af gaan en overschakelen op een warmtenetwerk. Dat bleek tijdens een beraad van een commissie uit de gemeenteraad. Verantwoordelijk wethouder Marcel Belt zei zich daar ‘hard’ voor te gaan maken, maar deed geen toezegging. Hij noemde het daarvoor ‘te vroeg’.

Ed van der Schaft (SP) stelde dat er nu al grote onrust heerst onder de bewoners van de wijken. Zij vrezen dat de kosten en de financiële risico’s bij hen terecht komen. Cees Elenbaas (GroenLinks) zei dat betaalbaarheid voor met name inwoners met lagere inkomens een absolute voorwaarde is. Hij sprak over een financieel voordeel dat het hen zou moeten opleveren.

Sangita Paltansing (PvdA) sloot zich bij haar SP- en GroenLinks collega’s aan. Liesbeth van der Heide (CDA) betoogde ook dat de kosten van het project niet bij de inwoners/huurders mogen landen. Koos van Wissen (GBLV) stelde zorgen te hebben over de haalbaarheid en betaalbaarheid. Inwoners mogen er ‘beslist geen nadeel van hebben’. Guus Beek (VVD) gaf aan dat het niet zo moet zijn dat inwoners straks duurder uit zijn. ‘Ik wil minimaal geen financieel nadeel’.

Frank Wilschut (ChristenUnie) sprak over ‘grote risico’s voor de eindgebruiker’. En Charlotte Bos (D66) had het over ‘maximale invloed’ van de gemeente op de betaalbaarheid. ‘Niemand wil het als het duurder is’, merkte zij op.

In eerste instantie zouden 453 woningen op het warmtenet aangesloten moeten worden. Daarvan zijn er 373 in handen van woningcorporatie WoonInvest. Die koppelt een en ander aan een grootschalige renovatie van de woningen. De huurders zouden daar al dit najaar over moeten beslissen. Minstens 70 procent moet dan ‘ja’ zeggen. Diverse gemeenteraadsleden vroegen zich af hoe dat kan als de kosten van het warmtenetwerk voor hen nog niet eens bekend zijn.

Wethouder Belt beloofde in het najaar wel met een stuk te komen waarin kosten en risico’s nader uiteen worden gezet. Hij erkende dat betaalbaarheid het belangrijkste is. De gemeente wil door de regie op het project te houden dat zo goed mogelijk beïnvloeden. Er zijn twee bedrijven in de running om het project uit te voeren: HVC en Netverder/Dunea (Netverder is feitelijke Stedin). In alle betrokken bedrijven is de gemeente ook aandeelhouder.

Als er straks een keus is gemaakt wordt met het betrokken bedrijf een apart contract gesloten, nog naast het aandeelhouderschap. In dat contract kunnen ook bepalingen staan als ‘de bewoners mogen er geen financieel nadeel van ondervinden’. Feit is dan wel dat de gemeente daarmee een financieel risico op zich neemt (afdekken van een eventueel financieel gat).

Voor het project heeft de gemeente 4 miljoen subsidie gekregen van het rijk. De totale kosten van het project worden geschat op 6,7 miljoen euro plus nog eens 4,6 miljoen euro op termijn. De Heuvel/Amstelwijk zijn de eerste wijken die van het gas af moeten. De 453 woningen zijn de start daarvan.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter