Het is voor de nood- en hulpdiensten wettelijk verplicht dat er elke vier jaar een tunneloefening wordt gehouden. Er is voor gekozen deze oefening nu te doen, omdat er nu nog geen verkeer door de Corbulotunnel rijdt en daarmee overlast voor weggebruikers voorkomen wordt. Dit was dus een uitgelezen kans.

De oefening begon op het moment dat bij de verkeerscentrale in Rhoon de zogenaamde eerste melding en beelden van het incident binnenkwam. De verkeerscentrale activeert de veiligheidssystemen in de tunnel en stelde de betrokken diensten op de hoogte. Na melding in het alarmeringssysteem p2000 kwam de hulpverlening snel op gang. Eerst reden brandweer, politie en ambulance naar de tunnel. De brandweer is dan als eerste aan zet om de situatie te verkennen en veilig voor de overige hulpdiensten te maken. Bij de ingang van de tunnel is het mogelijk om bij het hulpdienstpaneel de camerabeelden te bekijken van het incident. Bij de toerit was ook de CoPI-container (het zogeheten Commando Plaats Incident, CoPI-container) geplaatst, dat is een mobiele crisis coördinatie- en overlegruimte, waarin de leidinggevenden real-time beschikken over relevante informatie. Beslissingen kunnen dan ook sneller en effectiever genomen worden.

De hulpdiensten troffen in de tunnel de volgende situatie aan: een bestuurder van een personenauto had de macht over het stuur verloren en was tegen de tunnelwand gebotst. Een tweede personenauto was uitgeweken en kwam scheef in de tunnel te staan. Een achteropkomende bus reed vervolgens tegen deze auto aan. In deze bus zaten leerlingen van de British School uit Voorschoten die op schoolexcursie waren. In de bus zaten drie slachtoffers bekneld en er waren enkele lichtgewonde slachtoffers, waaronder de kinderen van een Indische expat die geen Nederlands spraken. In de tunnel zelf was er behoorlijke rookontwikkeling door een beginnende autobrand. De ventilatoren in de tunnel gaan aan om de rook af te voeren weg van het incident en daarna werd de brand geblust. Nadat de brandweer sein veilig heeft gegeven kunnen andere hulpdiensten assisteren. De gewonden worden uit beknelling bevrijd en verzorgd. Ook konden de slachtoffers worden geëvacueerd. De oefening werd vandaag twee keer gehouden, zodat er veel mensen en voertuigen aan de oefening mee konden doen.

Bij een multidisciplinaire oefening als deze komen de tunnelprocedures van alle betrokken partijen aan bod. Denk aan de route die er afgelegd moet worden om bij het incident te komen, verkenning, communicatie en samenwerking, maar ook het optreden van de betrokken gemeenten. De betrokken partijen wisten dat er vandaag in de Corbulotunnel geoefend zou gaan worden , maar het scenario was nog geheim. Net als bij een echt incident moeten onder druk ter plekke beslissingen genomen worden, daar leer je het meest van.

Er waren ruim honderd deelnemers, deze kwamen uit verschillende organisaties:  Rijkswaterstaat, Verkeerscentrale Rhoon, Brandweer Hollands Midden (kazernes brandweer Leiden-Noord, Leiden-Zuid), Brandweer Haaglanden, kazerne Wassenaar en Wassenaar, Regionale Ambulance Voorziening, Politie, Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag, meldkamer, gemeenten bevolkingszorg en provincie Zuid-Holland. Er deden waren twintig  figuranten en vijf lotusslachtoffers mee aan de oefening. Lotusslachtoffers zijn echte “beroepsslachtoffers” die dit dagelijks vol overgave en met veel enthousiasme doen. Waarnemers van gemeenten en de veiligheidsregio waren ter plekke om het verloop van de oefening te bekijken en hun bevindingen vast te leggen op waarnemersformulieren. Via de controlekamer konden de burgemeesters en wethouders uit Leiden, Voorschoten en Wassenaar het verloop van de oefening volgen. (fotografie: Vincent Bassler)