Nieuws
Zorgen over maaien en snoeien

GroenLinks-gemeenteraadslid Michiel van der Heiden maakt zich zorgen over de maai- en snoeiactiviteiten van de gemeente. Dat blijkt uit schriftelijke vragen aan B&W. Hij stelt voor in mei niet meer te snoeien en te maaien, zoals een aantal gemeenten al niet meer doet.

‘In de afgelopen jaren krijgen wij wel vaker vragen van bezorgde burgers of maai, snoei – en baggerpraktijken in het groen van onze gemeente. De fractie is niet van mening dat al het groenbeheer per definitie schadelijk is (wel het liefst zo min mogelijk), maar zou wel graag zien dat de activiteiten in het groenbeheer tijdig en duidelijk worden gecommuniceerd naar omwonenden en andere geïnteresseerden. Dit met als uitgangspunt eventuele onrust, onduidelijk en zelfs boosheid onder omwonenden zo veel mogelijk voortijdig weg te nemen. De fractie van GroenLinks verneemt graag hoe het college over zulke plaatselijke informatievoorziening denkt’.

‘Recentelijk heeft GroenLinks in het nabije Voorschoten een ‘Maai Mei niet-register’ geopend, maar een aantal gemeenten (zoals Velsen en vrij recent nog Emmen) doen zelf al mee met ‘Maai Mei Niet’. Is het college van B&W bekend met dit initiatief? En zo ja, is het college bereid hier volgend jaar aan mee te doen? En zo nee, waarom niet?’

Het raadslid zegt met zorg kennis genomen van een aantal maai – en snoeiactiviteiten in Leidschendam-Voorburg. Zo klaagde een bezorgde burger over snoeipraktijken aan de Tuinenlaan in Leidschendam en de Rodelaan in Voorburg. ‘Kan het college toelichten waarom er deze gebieden zo rigoureus is gesnoeid in het groen?’ Ook verwijst hij naar een bericht van Vlietnieuws over het snoeien (kandelaberen) van een treurwilg in het Noteboompark Voorburg.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter