Nieuws
Grootschalig optoppen stap dichterbij
Hoe kunnen we de woningbouw snel, duurzaam en betaalbaar opschalen? Door een verdieping toe te voegen aan bestaande gebouwen. Uit een onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, bleek dat er op die wijze 100.000 woningen te realiseren zijn.
Om dit optoppen op grote schaal te realiseren, hebben gemeenten en corporaties kennis nodig. Daarom lieten 5 provincies en vereniging van woningcorporaties Aedes een handreiking ontwikkelen waarmee versnelling van woningbouw wordt gerealiseerd. Met deze kennis is het mogelijk om de extra woonlagen snel te realiseren.

De handreiking is een samenwerking van de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Aedes.

Anne Koning (gedeputeerde wonen en ruimtelijke ordening Zuid-Holland): “We hebben snel veel nieuwe betaalbare woningen nodig. In Zuid-Holland is er volgens onderzoek ruimte voor ongeveer 28.800 nieuwe woningen op en aan bestaande gebouwen. Gezien het ruimtegebrek dat er is biedt dit kansen.”

Optoppen heeft veel voordelen. Doordat er geen grond hoeft worden aangekocht, is het mogelijk om snel en betaalbaar te bouwen. Dit vermindert de druk op de oververhitte grondmarkt. Optoppen past vaak binnen bestaande omgevingsplannen. De inkomsten van de nieuwe woningen kunnen gebruikt worden om het bestaande gebouw te verduurzamen en te verbeteren door bijvoorbeeld het toevoegen van een lift.

De grootste kansen voor optoppen liggen in de naoorlogse wijken. Daar zijn vaak lage flatgebouwen te vinden met een constructie die meer kan dragen dan het nu doet. Bovendien zijn deze panden vaak in eigendom van corporaties, die hierdoor hun woningvoorraad kunnen uitbreiden.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter