Nieuws
Meer woningbouw bij kleine kernen

Gedeputeerde Staten (GS) willen meer woningbouw toestaan bij kleine kernen. Per kern mag het gaan om 50 woningen, verdeeld over 1,5 hectare grond. Het gaat daarbij niet alleen om ‘een straatje er bij’ (aan de rand van de kern) maar ook om te bouwen binnen bestaande wijken en buurten: ‘een straatje er tussen’.

Dat blijkt uit een brief van GS aan Provinciale Staten. Als er minder dan 1,5 hectare grond nodig is voor de bouw, zijn GS daar niet tegen. Met het besluit willen GS de vitaliteit en leefbaarheid van de kleine kernen in de provincie steunen. Onder kleine kernen worden dorpen verstaan waar minder dan 2000 mensen wonen. Dat zijn er ongeveer 75 in de hele provincie.

Volgens GS gaat het om een nieuwe stedelijke ontwikkeling buiten bestaand stads- en dorpsgebied (BSD. Relevant is het bestaande en voorgenomen provinciaal beleid voor toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling, vitaal landelijk gebied en ruimtelijke kwaliteit. Afhankelijk van de specifieke locatie kunnen ook andere beleidsthema’s van toepassing zijn, zoals voor landbouw, natuur, mobiliteit, bodemgesteldheid, water en klimaat.

Het nieuwe beleid wordt formeel vastgelegd middels een Herziening Omgevingsbeleid 2025. GS willen echter nu al meteen aan de slag. Dat kan volgens hen binnen bestaande beleidskaders. Bij plannen voor een straatje er bij zal de provincie voorrang geven aan de woningbouw al mag dit niet mag leiden tot (grote) aanpassingen in provinciale infrastructuur. Buurgemeenten kunnen ook samen werken mits het totale bouwgebied niet meer dan 3 hectare is.

Tot nu toe werkte de provincie alleen met door hen aangewezen bouwgebieden (maximaal 3 hectare groot) buiten bestaand stads- en dorpsgebied. Dat zijn ongeveer 100 gebieden door de hele provincie. Bouwen op andere plekken stond de provincie niet toe.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter