Nieuws
Regionaal plan opvang asielzoekers

B&W werken onder leiding van de provincie Zuid-Holland aan een regionaal plan voor de opvang van asielzoekers in de Haagse regio. Dat plan moet voor 1 november 2024 klaar zijn. Dat heeft wethouder Bianca Bremer de fracties van ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SP laten weten.

De vier oppositiepartijen wilden weten of B&W doorwerkte aan de opvang van 438 asielzoekers die de gemeente conform van Spreidingswet moet opvangen ondanks het feit dat vier partijen die een regering gaan vormen, PVV/VVD/NSC/BBB, de wet willen schrappen.

‘Het college van B&W ervaart de voornemens zoals die zijn opgenomen in het hoofdlijnenakkoord door de beoogde regeringspartijen als een complicerende factor. Het geeft onzekerheid over het landelijke beleid en financiering op basis van de huidige Spreidingswet op de middellange en lange termijn. Maar vooralsnog is de Spreidingswet van kracht en is er nog steeds een dringende behoefte aan opvangplekken’, aldus Bremer.

‘In regionaal verband werkt de gemeente vooralsnog met de provincie en overige gemeenten in de Haagse regio aan een regionaal opvangplan. Een plan dat vóór 1 november 2024 dient te zijn opgeleverd. Daarbij heeft de gemeente een eerste stap gezet met de realisatie van de opvang voor 80 asielkinderen op Overgoo in Leidschendam. De provincie leidt het regionale proces in samenspraak met de regio Haaglanden’.

‘Zoals bekend is het COA (Centraal orgaan opvang asielzoekers, red.) in gesprek met diverse partijen in onze gemeente voor een opvang voor asielzoekers. De gemeente wordt hier nauw bij betrokken wanneer zicht is op haalbaarheid’.

In een reactie op vragen van het CDA stelt Bremer: ‘Er is geen beleid on hold gezet. Het college van B&W neemt geen onomkeerbare besluiten in de huidige omstandigheden. Het college blijft in gesprek met het COA en eventuele mogelijke partners. Ook probeert het college de mogelijke consequenties van het hoofdlijnenakkoord in beeld te brengen’.

Bremer laat zich niet concreet uit over de opvang van de 438 asielzoekers. Eerder gaf zij aan dat de gemeente daarvoor geen mogelijkheden heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter