Nieuws
Samen werken aan een rijkere natuur
De provincie Zuid-Holland opent subsidieregelingen voor bosuitbreiding en voor het leefgebied van icoonsoorten.  Het gaat om natuur versterken in de stad en in het landelijk gebied. Natuur maakt het leven gezonder, mooier en is belangrijk voor de leefbaarheid van onze provincie.
Een gezonde, biodiverse leefomgeving is van belang. Het vergroten en versterken van het leefgebied van inheemse planten, bomen en dieren in zowel landelijk als stedelijk gebied draagt bij aan het behoud van biodiversiteit, en ook aan het verbeteren van de leefomgeving voor mens en dier. Daarom zetten we in op het behouden, herstellen en vergroten van de biodiversiteit in Zuid-Holland, ook buiten de natuurgebieden. De 2 subsidieregelingen zijn: Subsidie voor realisatie van leefgebied icoonsoorten, landschapselementen en voedselbossen

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter