Nieuws
Topman Vlietland eist correcties

De directeur van Recreatiecentrum Vlietland (RCV), Bart Carpentier Alting, heeft de schrijvers van een artikel over Vlietland dat op 29 mei bij Vlietnieuws verscheen, gesommeerd dit op een groot aantal punten te wijzigen. Het gaat om feitelijke onjuistheden en aanvullingen van belangrijke zaken die in het stuk ontbreken. De directeur stelt dat zulks nodig is ‘ter voorkoming van (verdere) schade’.

Het stuk met de titel Anatomie van een hoofdpijndossier. 60 jaar touwtrekken om Vlietland werd geschreven door Bram Logger en Bas Vermond van Onderzoekscollectief Spit. Zij hebben een concept van hun stuk op 15 april aan Bart Carpentier Alting voorgelegd. Die heeft er op 18 april op gereageerd. Die gaf daarbij een groot aantal correcties en aanvullingen door. Volgens de RCV-directeur is een groot deel van de inhoud van zijn bericht van 18 april echter niet verwerkt in het stuk dat bij Vlietnieuws werd aangeboden en geplaatst.

De belangrijkste steen des aanstoots was een zinsnede in het stuk waarin werd gesteld dat het gebied waar 222 recreatiewoningen moeten komen, straks niet toegankelijk zou zijn voor bezoekers van Vlietland. Volgens Bart Carpentier Alting staan juist in het bestemmingsplan en een overeenkomst tussen RCV en de provincie Zuid-Holland (eigenaar van Vlietland) garanties inzake de openbare toegankelijkheid van het gebied.

De schrijvers hebben Vlietnieuws inmiddels verzocht de betrokken zin in het stuk van 29 mei aan te passen. Zulks is gebeurd. Andere wijzigingen hebben zij naar eigen zeggen verwerkt in het artikel dat op de site van het Onderzoekscollectief staat:  https://www.onderzoekscollectiefspit.nl/longreads/zestig-jaar-touwtrekken-om-vlietland Vlietnieuws is gevraagd het hele stuk, inclusief wijzigingen, opnieuw te plaatsen. Vlietnieuws heeft de schrijvers echter verzocht kort en bondig aan te geven welke correcties en wijzigingen er zijn aangebracht en waarom. Daartoe waren zij echter niet bereid.

Inmiddels heeft het Onderzoekscollectief een advocaat van de NVJ in de arm genomen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter