Nieuws
Begroting 2025: 2,2 miljoen in de plus

De gemeentelijke begroting 2025 kent een positief resultaat van 2,2 miljoen euro. In 2026 is er nog wel een tekort van 1,6 miljoen euro, doch in de jaren erna werkt de gemeente weer met een sluitende begroting. Dat heeft wethouder Philip van Veller (financiën) bericht in de zogenoemde Kadernota 2025: het raamwerk voor de begroting.

Vorig jaar liet Van Veller weten dat in 2026 de gemeente met een tekort werd geconfronteerd van 6,7 miljoen euro. In de jaren erna liep dat op naar 7,6 miljoen. Oorzaak was een nieuw systeem dat het rijk wilde gaan hanteren bij uitkeringen aan gemeenten vanuit het Gemeentefonds.

De gemeenteraad vroeg Van Veller daarom met een lijst van mogelijke bezuinigingen en/of extra inkomsten te komen. Het rijk heeft het beleid inmiddels gewijzigd. De wethouder meldt daarom dat de lijst niet meer nodig is om de begroting sluitend te krijgen. De lijst omvatte maatregelen ter waarde van 5,2 miljoen euro in 2025, oplopend naar 5,9 miljoen in 2028.

Uit de Kadernota blijkt dat B&W wel voor 1,9 miljoen euro snijden in nieuw beleid en intensivering van bestaand beleid. De voornaamste onderdelen daarvan zijn een bezuiniging van 0,5 miljoen euro op de uitvoering Omgevingswet (Omgevingsplan, Omgevingsprogramma’s), 300.000 euro minder voor opknappen Damcentrum Leidschendam en Stationsplein Voorburg, 220.000 euro minder voor de griffie van de gemeenteraad.

Van Veller wil verder nog 400.000 euro vinden door de totale gemeentelijke begroting nog eens kritisch te bezien.

De wethouder van Financiën heeft ook de eerste voortgangsreportage over de begroting 2024 uitgebracht. Daaruit blijkt dat het dit jaar beter met de gemeentelijke financiën gaat dan voorzien. Een verwacht begrotingsoverschot van 0,5 miljoen euro is inmiddels opgelopen tot 2,3 miljoen euro.

Ook 2023 kent een positieve afsluiting. De gemeente sloot dat jaar af met een overschot van 11,4 miljoen euro; 8,6 miljoen euro meer dan verwacht. Het extra geld is in de algemene reserves gestopt. Daaruit is wel 3,7 miljoen euro gehaald om activiteiten in dit jaar te financieren. Ook is er 3,5 miljoen euro gereserveerd voor de opvang van vluchtelingen in de gemeente (Spreidingswet).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter