Nieuws
Onenigheid over artikel Vlietland bijgelegd

Onderzoekscollectief Spit hoeft een artikel over de bouw van 222 recreatiewoningen in Vlietland, dat op 29 mei bij Vlietnieuws verscheen, niet te rectificeren. Dat meldt het collectief na telefonisch contact met de directeur van Recreatiecentrum Vlietland, Bart Carpentier Alting. Die eiste eerder wel aanpassingen vanwege feitelijke onjuistheden en niet verwerkte correcties.

Op 31 mei berichtte het collectief de directeur als volgt:

Geachte heer Carpentier Alting,

In uw e-mail van 29 mei gaf u aan een aantal onjuistheden in onze publicatie te hebben aangetroffen. In de bijlage blijkt dat te gaan om één voor u cruciale onjuistheid, de zinsnede ‘en bovendien wordt het vakantiepark niet toegankelijk voor bezoekers van Vlietland’. Hoewel uit openbare bronnen blijkt dat dit géén onjuistheid is, maar wordt ondersteund door het beschikbare feitenmateriaal – zie onder andere punt 13 en 14 van de aangehechte, notabene door DLR (ontwikkelaar) zelf verzonden ingebrekestelling aan de provincie, alsmede de bijgevoegde in het Leidsch Dagblad gepubliceerde cartoon – hebben we u tegemoet willen komen door deze bijzin, die niet van wezenlijk belang is voor de rode draad van ons verhaal, te schrappen.

De andere vermeende onjuistheden blijken vooral tekstuele kwesties te betreffen (recreatiegebied versus natuurgebied; uw naam versus de naam van uw bv; golfbaan versus oefengolfbaan; een weg langs versus een weg door het gebied, etc.). Zoals u weet is de woordkeuze in een journalistiek artikel aan de journalist, net als de selectie van feiten, de rangschikking van die feiten alsmede de interpretatie daarvan. Dit noemen we in onze democratische rechtsstaat persvrijheid.

Tijdens ons onderzoek hebben we u benaderd voor een interview. Helaas koos u ervoor deze afspraak af te zeggen. In plaats daarvan boden we u de gelegenheid schriftelijk op een eerdere versie te reageren. Ook hebben we in de gepubliceerde tekst op uw verzoek nog wat wijzigingen aangebracht. De toon waarop u nu reageert draagt niet bij aan het functioneren van de vrije pers, die op lokaal niveau toch al onder druk staat. We verzoeken u daarom vriendelijk om daarmee te stoppen. Voor rectificatie zien wij geen aanleiding’.

Het collectief werd gesteund door een advocaat van de NVJ, de vakbond van journalisten. Die concludeerde dat er niets onrechtmatigs in het gewraakte artikel stond.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter