Nieuws
Minder parkeerontheffingen

B&W willen het aantal parkeerontheffingen per adres gaan beperken. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar Voorburg-Noord noord en Voorburg-West. Dat blijkt uit een brief van wethouder Jeffrey Keus aan de gemeenteraad. Hij reageert daarmee op een verzoek van de gemeenteraad om te bezien of het aantal parkeerontheffingen per huishouden beperkt kon worden.

Keus wijst erop dat al in de Nota Parkeerbeleid van 2021 de mogelijkheid tot het beperken van het aantal parkeerontheffingen per huishouden of buurt stond. Van die mogelijkheid is ook gebruik gemaakt in het Damcentrum Leidschendam (maximaal 2 per huishouden) en in Voorburg-West (aantal ontheffingen afhankelijk van parkeerplekken op eigen terrein).

De wethouder heeft aan te willen onderzoeken of het bestaande beleid kan worden uitgebreid naar andere gebieden. Een andere optie is om beleidsmatig het aantal ontheffingen te beperken. Feitelijk komt het neer op parkeerregulering, aldus Keus. Daarbij moet wel bekeken worden of er ook alternatieven zijn zoals parkeerruimte in de buurt, beschikbaarheid deelauto’s, mogelijkheden om de fiets te pakken.

Door het beperken van het aantal ontheffingen per huishouden zal het autobezit niet afnemen, zo meent de bestuurder. Wel is het goed voor het leefklimaat (meer ruimte voor andere zaken zoals groen, speelvoorzieningen, langzaam verkeer, deelauto’s).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter