Nieuws
Houdt Vlietrand Groen waarschuwt

Nu al besluiten over een mogelijke uitbreiding van het bedrijfsterrein Westvlietweg is voorbarig. Dat stelt Houdt Vlietrand Groen, gevestigd in Leidschendam-Voorburg, in een brief aan de gemeenteraad van Den Haag. B&W van die stad hebben in het Programma bedrijfshuisvesting een toekomstige uitbreiding van het bedrijfsterrein, onder de rook van Voorburg, opgenomen.

De brief van Houdt Vlietland Groen luidt aldus:

‘Geachte raadsleden, Op 13 mei werd het Collegebesluit vrijgegeven inzake het Programma Bedrijfshuisvesting. Als stakeholder (belanghebbende, red.) van de Vlietzone hebben wij dit besluit aandachtig gelezen, want behalve de eventuele uitbreiding van bedrijventerrein Westvliet, kunnen wij met name het tijdspad totaal niet plaatsen. En uiteraard zijn wij ook erg benieuwd naar de visie van de gemeenteraad. Wij hopen dan ook vurig dat u dit programma zult agenderen voor uw commissie- en/of raadsagenda ter bespreking.

In het vierde kwartaal van dit jaar zal de uitkomst beschikbaar worden van het verkeersonderzoek Westvlietweg en het onderzoek sportaccommodaties in de Vlietzone. En met name het eerste onderzoek zal toch duidelijkheid moeten brengen over de mogelijkheden een verkeersluwe Westvlietweg te creëren. Om nu dan al een voorschot te nemen op een eventuele uitbreiding van het bedrijventerrein Westvliet lijkt ons nogal voorbarig.

En hoewel er al jaren gespeculeerd wordt over een toegangsweg vanuit de A4, staan daar ook heel veel vraagtekens bij. De aanwezige gasleiding in het gebied is een belangrijk en vooral duur, aandachtspunt en behalve een oprit, zou dan toch ook een afrit nodig zijn richting bedrijventerrein om de Westvlietweg te ontlasten en wij hebben altijd begrepen dat, vooral om veiligheidsredenen en de inpassingsproblemen Rijkswaterstaat geen voorstander is van een dergelijke oplossing. Bovendien is het nog maar de vraag of en wanneer er werkzaamheden aan de A4 gaan plaatsvinden.

Bovendien is Houdt Vlietrand Groen niet gelukkig met het aanzuigend vermogen van een extra toegangsweg tot de Vlietzone. Het werkt als precedent meer bedrijven aan te trekken, wat wij niet wenselijk achten.

De nadruk moet binnen de Vlietzone liggen op de pilotfunctie onderdeel uit te maken van het Landschapspark Zuidvleugel, als groene long in verstedelijkt gebied dat nu te kampen heeft met hoge stikstof en fijnstof waarden. In het besluit lezen wij over de dilemma’s van een groeiende bevolking, waar woningruimte noodzakelijk is en wat ten koste gaat van bedrijfsterreinen.

Hoewel wij daar begrip voor hebben, is het leefbaar houden van het gebied ook van groot belang. Klimaatadaptatie, milieu, het gebrek aan biodiversiteit, de behoefte aan waterberging en het gebrek aan gewas wat stikstof kan tegengaan en insecten kan herbergen, is ook van essentieel gelang.

Gelukkig lezen wij dat er sprake is van een ‘eventuele’ uitbreiding van bedrijventerrein Westvliet, want de GAVI-kavel (zuidelijke kom Prins Clausplein, red.) is beschikbaar voor bedrijven die moeten vertrekken uit de Binckhorst en niet watergebonden zijn. En de mogelijkheid de GAVI-kavel te ontsluiten is ook beter. Bijzonder detail is dat de eventuele uitbreiding in de Vlietzone circa 8 hectare bedraagt, maar de extra ruimte die is gecreëerd in de GAVI-kavel is even groot. Geen noodzaak voor uitbreiding in de Vlietzone dus.

In de plannen zien wij dus die mogelijke uitbreiding van 8 tot 10 hectare en dat vinden wij in het kader van de Toekomstbeelden voor de Vlietzone, leefbaarheid en de groene waarde van de Vlietzone niet acceptabel. De gemeente Den Haag heeft de Toekomstbeelden weliswaar niet ondertekend. Er is echter wel toegezegd dat de spelregels uit de Toekomstbeelden wel de basis zijn voor een te schrijven Omgevingsvisie.

In dit besluit wordt met regelmaat gesproken over schuifruimte en dat het bedrijventerrein Westvliet een make-over nodig heeft. Dat laatste lijkt niet meer dan logisch. Dit begint echter bij handhaving op het terrein. Ruim de wildgroei op en hanteer de juiste kadastrale kaarten op wat qua bestemming nu agrarisch is en geen deel van het bedrijventerrein. Wij hebben echter uit betrouwbare bron vernomen dat handhavingsbeleid niet binnen het beleid van IPP valt.

Toch is dit de basis om te weten wat er nu precies beschikbaar is aan ruimte! En oneigenlijk gebruik is niet enkel het verkeerde bedrijf op de verkeerde plek, maar ook het ontbreken van een vergunning, toezicht en dus opnieuw, handhaving. En mocht u het nog niet weten, er worden zeker bedreigingen geuit aan het adres van bepaalde, geïnteresseerde bezoekers.

Wat wij ook lezen is dat de gemeente een actieve en sturende rol wil pakken met aandacht voor schoon, heel en veilig. Zoals hierboven reeds gezegd, dan heeft bedrijventerrein Westvliet absoluut nodig, maar dat gaat niet vanzelf. En dan missen we nog aandacht voor de huidige bewoners van de Vlietzone. Park Leeuwenbergh, de Vlietoever bewoners, de bewoners aan de Westvlietweg, Park Rijn Schie, Meyvliet et cetera . Zeker waar het te verwachten hogere milieucategorieën betreft. Er wordt wel gesproken over samenwerking met ondernemers, maar een bedrijventerrein is geen eiland.

Op 3 juni zijn veel stakeholders uitgenodigd voor een klankbordgroepbijeenkomst Westvlietweg. Dat is mooi, maar wij hebben het idee dat voorafgaand hieraan toch eerst naar het verkeer gekeken moeten worden. Bovendien is er geen Openbaar Vervoer (OV) op de Westvlietweg en ook niet in de nabije omgeving. Op de Prinses Mariannelaan en bij station Voorburg is OV beschikbaar, maar van daar naar het bedrijvenpark is nog een aardige wandeling en niet erg realistisch. Overigens is er ook geen beschikbaar budget voor een extra OV-verbinding op de Westvlietweg en qua ruimte is het aanleggen van haltes ook een aandachtspunt. Daar ligt ook een aandachtspunt voor de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag).

En ook de hoogte van op te toppen panden baren ons zorgen. Tegenover bedrijventerrein Westvliet ligt tenslotte het beschermd dorpsgezicht van de gemeente Voorburg en Huygens Hofwijck. Het hele aanzien van de historische Vliet en de zichtlijnen en bebouwing dragen bij aan een Vechtachtige omgeving. Hier is dus voorzichtigheid geboden. Al met al dus een fors aantal zaken die het Programma Bedrijfshuisvesting zorgelijk en niet toereikend maken voor, zelfs een eventuele uitbreiding van bedrijventerrein Westvlietweg in de Vlietzone. Beste raadsleden, kijk hier kritisch naar, want afgezien van het belangrijke groen, wonen er ook mensen. Monica Velu’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter