Nieuws
Markante voorstellen ambtenaren

Wethouder Philip van Veller (financiën) heeft ambtenaren laten uitzoeken op welke beleidsterreinen er bezuinigd zou kunnen worden en waar de gemeente extra inkomsten vandaan zou kunnen halen. Dat leverde een pakket op van 5,2 miljoen euro, oplopend naar 5,9 miljoen in latere jaren. Enkele markante voorstellen:

= Verhogen onroerendzaak belasting met vijf procent: 1,4 miljoen euro,

= Invoering betaald parkeren (parkeerbelasting): 100.000 euro,

= Invoering precariobelasting: 225.000 euro,

= Hondenbelasting herinvoeren: 375.000 euro,

= Saneren bebording langs wegen en snijden in kleine ingrepen: 250.000 euro,

= Korten subsidie economische promotie gemeente: 140.000 euro,

= Sluiten zwembad Forum Kwadraat Voorburg: 385.000 euro,

= Korten subsidie amateurkunst: 80.000 euro,

= Korten subsidie Voorburgse musea: 370.000 euro,

= Korten subsidie theaters Ludens/Veur: 384.000 euro,

= Langere beeldkwaliteit openbare ruimte: 204.000 euro,

= Minder speelplekken: 50.000 euro,

= Korten subsidie Vlietwensen: 87.000 euro,

= Eigen bijdrage begeleiding Wet maatschappelijke ondersteuning: 72.000 euro,

= Korten bijdrage Stichting Jeugdgezondheidszorg: 100.000 euro,

= Korten op budget duurzaamheid: 500.000.

Van Veller heeft besloten geen der voorstellen over te nemen aangezien de noodzaak tot bezuinigen volgens hem op dit moment ontbreekt. De gemeentelijke begroting is sluitend.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter