Nieuws
Opvang asielzoekers: onduidelijkheid blijft

Een door de oppositiepartijen ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP en CDA aangespannen debat in de gemeenteraad over de opvang van asielzoekers in de gemeente, heeft geen duidelijkheid gebracht. Aanleiding vormde de aankondiging van de beoogde regeringspartijen PVV, VVD, NSC en BBB dat de Spreidingswet wordt ingetrokken. Die wet verplicht gemeenten tot het opvangen van asielzoekers: Leidschendam-Voorburg 438.

In het debat maakte wethouder Bianca Bremer het volgende duidelijk:

= B&W komen voor de zomer niet met een eigen plan voor de opvang zoals de gemeenteraad in februari vroeg. Er wordt met andere gemeenten in de regio Den Haag gewerkt aan een regionaal plan. Dat komt na de zomer naar de gemeenteraad. Daarbij wordt ook gekeken naar ‘uitruilen’: gemeenten die aantallen op te vangen asielzoekers onderling verschuiven,

= Door de aankondiging van de beoogde regeringspartijen neemt het draagvlak voor opvang van asielzoekers af. B&W gaan echter gemotiveerd door met de nodige activiteiten, alleen wordt nu wel met een andere periode gerekend,

= Alhoewel de gemeente koers wil houden is onbekend hoe de beoogde regeringspartijen hun plannen uitwerken. Er is beraad met het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA). Die instantie moet duiding geven. Mogelijk ontstaat die echter pas als het nieuwe kabinet is aangetreden.

De wethouder gaf aan dat er voor de opvang van asielzoekers mogelijk locaties gebruikt kunnen worden waar nu sloop/nieuwbouw is gepland doch waar rechtszaken tegen zijn of worden aangespannen bij de Raad van State. Voordat zo’n zaak voorkomt gaat er minstens twee jaar overheen.

Concrete locaties noemde Bremer niet. Gedacht kan echter worden aan Vlietweg 3 Leidschendam (bouw jongerenflat) en Van Ruysdaellaan 41-69 Leidschendam (bouw flat met 147 appartementen).

De gemeenteraad nam een CDA-motie aan waarin B&W werden gevraagd te communiceren wat de rol van de gemeente is bij de asielopvang en welke mogelijkheden er voor opvang zijn. Daarbij moet kleinschalige opvang (minimaal 150 mensen) niet vergeten worden. In alle gevallen moet samengewerkt worden met omwonenden, ondernemers, maatschappelijke organisaties.

Bremer werd vanuit ChristenUnie, PvdA en GroenLinks opgeroepen te zorgen dat het draagvlak voor opvang van asielzoekers groter wordt, niet af te wachten en koersvast de eigen doelstellingen uit te voeren.

B&W zoeken overigens een programmamanager nieuwkomers en maken ook ambtelijke capaciteit vrij voor de opvang. Onlangs werd bekend dat er 3,5 miljoen euro is gereserveerd voor de opvang binnen de gemeentelijke begroting.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter