Nieuws
Plekken met te veel verkeerslawaai

De gemeente kent zes plekken met te veel geluidoverlast door verkeer. Onderzocht wordt wat aan dat probleem kan worden gedaan. Dat heeft wethouder Marcel Belt bekend gemaakt. Het gaat om de volgende locaties en eventuele maatregelen:

= Hoek Prins Bernhardlaan/Laan van Nieuw Oosteinde Voorburg. Maatregelen zijn hier waarschijnlijk niet mogelijk. Stil asfalt is niet toepasbaar op kruisingsvlakken en geluidschermen zijn binnenstedelijk niet inpasbaar,

= Parkweg Voorburg. Hier bevinden zich enkele woningen waar het geluid hoger is dan 65 decibel, die geen saneringswoning zijn. Mogelijk kunnen deze woningen ‘meeliften’ op maatregelen die voor de saneringswoningen worden getroffen. Een mogelijke optie is het verlagen van de snelheid van 50 kilometer per uur naar 30,

= Stompwijkseweg 18 en 18a. Het betreft twee woningen waarvan de gevel zich op zeer korte afstand van de weg bevindt (3 meter). De Stompwijkseweg is in 2017 opnieuw bestraat, met brede fietsstroken aan weerszijden van de weg. Er is voor bestrating en brede fietsstroken gekozen om hard rijden tegen te gaan. Vanwege de Stompwijkse Vaart die direct langs deze weg ligt, is dat noodzakelijk uit het oogpunt van verkeersveiligheid. Hierdoor is het niet goed mogelijk om voor deze situatie geluidbeperkende maatregelen te treffen,

= Stompwijkseweg 40. Het betreft een woning waarvan de gevel zich op zeer korte afstand van de weg bevindt (3 meter). De Stompwijkseweg is in 2017 opnieuw bestraat, met brede fietsstroken aan weerszijden van de weg. Er is voor bestrating en brede fietsstroken gekozen om hard rijden tegen te gaan. Vanwege de Stompwijkse Vaart die direct langs deze weg ligt, is dat noodzakelijk uit het oogpunt van verkeersveiligheid. Hierdoor is het niet goed mogelijk om voor deze situatie geluidbeperkende maatregelen te treffen,

= Veursestraatweg bij kruising Noordsingel. Hier is reeds stil asfalt aangelegd. Op dit moment wordt gewerkt aan de herinrichting van de Veursestraatweg, waarbij onderzocht zal worden of (aanvullende) geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen,

= Veursestraatweg bij de Noortheylaan. Hier bevinden zich enkele woningen waar het geluid hoger is dan 65 decibel, die geen saneringswoning zijn. Mogelijk kunnen deze woningen ‘meeliften’ op maatregelen die voor de saneringswoningen worden getroffen. Hier is reeds stil asfalt aanwezig. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de herinrichting van de Veursestraatweg, waarbij mogelijk (aanvullende) geluidbeperkende maatregelen kunnen worden.

De bestuurder heeft ook bekend gemaakt wat er gekomen is van maatregelen tegen verkeerslawaai die voor de jaren 2018-2023 waren aangekondigd door zijn voorganger. De meesten wachten nog steeds op uitvoering:

= Laan van Nieuw Oosteinde Voorburg, 86 woningen. Geen prioriteit, omdat hier in het verleden geluidsanering heeft plaatsgevonden. Er zijn nog geen maatregelen getroffen. Indien mogelijk bij volgend onderhoud aan de weg stil asfalt toepassen,

= Nieuwstraat Leidschendam, 124 woningen. Maatregelen saneringswoningen treffen. Niet-saneringswoningen kunnen daar mogelijk op ‘meeliften’. Saneringsprogramma moet nog worden opgestart,

= Prinses Mariannelaan Voorburg, 57 woningen. Maatregelen saneringswoningen treffen. Niet-saneringswoningen kunnen daar mogelijk op ‘meeliften’. Saneringsprogramma moet nog worden opgestart,

= Parkweg Voorburg, 91 woningen. Maatregelen saneringswoningen treffen. Niet-saneringswoningen kunnen daar mogelijk op ‘meeliften’. Saneringsprogramma moet nog worden opgestart,

= Dillenburgsingel Leidschendam. Weg uitvoeren met stille klinkers. Het wegdek is nog niet voldoende versleten om te worden vervangen. Bovendien is het geluid inmiddels gedaald tot onder de drempel,

= Centrumgebied Leidschendam. Uitvoeren haalbaarheidsstudie extra oeververbinding. Een nieuwe oeververbinding komt er niet. Op dit moment wordt onderzocht of de hinder in het Damcentrum kan worden verminderd door middel van een milieuzone,

= Nieuwstraat Leidschendam. Weg uitvoeren met stil wegdek Stil wegdek is aangelegd in 2019,

= Damhouderstraat Leidschendam. Weg uitvoeren met stil wegdek. Stil wegdek is aangelegd in 2019,

= Nieuwe verbindingsweg Stompwijk. Aanleg nieuwe verbindingsweg tussen Stompwijkseweg en N206, de Veenpoldersweg, is gerealiseerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter