Nieuws
Actieplan tegen rivierkreeft

Het Hoogheemraadschap Delfland, waar Voorburg onder valt, komt nog dit jaar met een actieplan rivierkreeft dat erop gericht is de schade die de kreeft aanricht in de sloten en aan de natuurlijke oevers te beperken. Alleen de Partij voor de Dieren was tegen.

Rivierkreeften eten de sloten in Delfland helemaal kaal. Er is geen leefgebied meer voor vissen, kikker en larven van insecten zoals libellen. Natuurvriendelijke oevers die voor veel geld zijn aangelegd, moeten worden beschermd.

De rivierkreeft staat op de Invasieve Exotenlijst en daar is de provincie verantwoordelijk voor. Maar de rivierkreeft valt ook onder de Visserijwet. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de verbetering van de waternatuur, en die zien met lede ogen hoe de sloten worden kaalgevreten. ,,Het is niet onze verantwoordelijkheid, maar de rivierkreeft is een bedreiging in al onze sloten. Zo gaat het niet langer”, zegt Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP Delfland.

In 2023 is een proef afgesloten in Delfland, waaruit bleek dat het wegvangen van rivierkreeften succesvol is om de aantallen rivierkreeftjes in een sloot omlaag te brengen. Zodat waterplanten een kans krijgen om weer uit te groeien. Probleem voor Delfland is dat alleen beroepsvissers met de effectieve kreeftenkorf mogen vissen. Die zijn er echter nauwelijks meer.

Uit de proeven is ook gebleken dat het wegvangen vrijwel continu moet gebeuren. De rivierkreeften hebben zich in de afgelopen veertig jaar aangepast aan het Hollandse klimaat en gaan in zachte winters niet meer in winterslaap. Dat betekent dat het voortplantingsseizoen van de rivierkreeftjes nog langer is geworden.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter