Nieuws
Slibdepot komt er niet

Er komt geen slibdepot op het bedrijventerrein Westvlietweg, achter nummer 69 bij Waterpas. Vergunningaanvrager PIM (Partners in milieutechniek) heeft de aanvraag ingetrokken. Eerder gingen de gemeente Den Haag (het bedrijfsterrein ligt in die gemeente) en de Omgevingsdienst Haaglanden akkoord met de komst van het depot. Er werd fel tegen geprotesteerd door inwoners van Voorburg vanwege geluid- en stankoverlast. B&W hadden beroep aangetekend tegen het besluit dat het depot er kon komen. Dat beroep is nu ingetrokken.

Op het depot zou slib uit riolen, kolken en gemalen over- en opgeslagen alsmede grondstoffen voor de wegenbouw (zand, grind, stenen, rioleringsmaterialen). Dat zou dagelijks gebeuren, behalve op zondag, tussen 7 en 19 uur. Aan- en afvoer ging met vrachtwagens. Op het terrein zelf zouden een shovel en hijskraan actief zijn. Ter plekke zou 300 ton slib worden opgeslagen en 5000 ton worden overgeslagen. De hoeveel grondstoffen voor wegenbouw bedroeg 50.000 ton (overslag) en 1500 ton (opslag). Het grondstuk waarop dit zou moeten gebeuren is bijna 3200 vierkante meter groot en in eigendom van Bugge Beheer b.v. uit Wassenaar.

PIM hebben nu een soortgelijke voorziening aan Westvlietweg 14. Die zou echter dicht gaan, vandaar dat naar een nieuwe locatie werd gezocht. De nieuwe plek kwam begin 2023 voor het eerst naar buiten, waarna de protesten begonnen. De zaak lag inmiddels bij de rechtbank Den Haag ter beoordeling.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter