Nieuws
Dertig huizen extra aan De Star

Aan De Star Leidschendam, op en rond het voormalige terrein van rugbyclub VRC, komen 185 woningen en niet 155 zoals tot nu toe is gecommuniceerd. Dat blijkt uit een studie die Bono Trafics op verzoek van de gemeente heeft gedaan naar het effect van de autoritten van de nieuwe bewoners op de omliggende wegen.

Bij de bouw gaat het om: 30 één gezinswoningen sociale sector; 87 appartementen sociale sector; 19 één gezinswoningen vrije sector; 14 koop appartementen duur; 31 koop appartementen middelduur; 4 koop appartementen goedkoop.

In de oude planning stonden 118 sociale woningen, 37 buiten die sector. De 30 extra woningen vallen buiten de sociale sector. Dat is kennelijk gedaan om het bouwplan lonend te maken. Bouwkosten zijn fors gestegen door inflatie, tekorten aan materialen en mensen.

Bono Trafics berekende dat de bewoners per weekdag (maandag tot en met zondag) voor 807 extra autoritten zorgen. Op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) is dat 896. De extra ritten hebben geen effect op de wachttijden bij en doorstroming op de rotonde De Star/Tol/Veneweg. Datzelfde geldt bij de kruising Nieuwstraat/Damhouderstraat.

In het najaar van 2023 werd bekend dat de gemeente, woningcorporatie WoonInvest en ontwikkelaar WDevelop onderzochten of het aantal geplande woningen aan De Star verhoogd kon worden. Aanleiding vormde een lagere parkeernorm die de gemeente ging hanteren. Daardoor ontstond ter plekke meer ruimte. WoonInvest sleutelde tegelijk aan het ontwerp van twee flats (meer woningen per flat, ophogen flat).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter