Nieuws
Samen sterk tegen cybercriminaliteit
Burgemeesters en wethouders in Zuid-Holland zijn bij elkaar geweest om de cyberweerbaarheid voor het Midden- en kleinbedrijf (MKB) te bespreken. De bijeenkomst had als doel de urgentie van cyberweerbaarheid te benadrukken, en om concrete stappen te zetten voor samenwerking en actie tussen de gemeenten. Tijdens het overleg werd de noodzaak van samenwerking en kennisdeling om de digitale veiligheid van bedrijven en ketens te verbeteren benadrukt. Uit onderzoek en praktijkervaring blijkt dat veel MKB-bedrijven nog stappen moeten zetten op het gebied van cyberweerbaarheid.

Verschillende initiatieven gericht op het versterken van de cyberweerbaarheid werden besproken. Er werd benadrukt dat het cruciaal is om versplintering tegen te gaan en de impact van deze initiatieven te vergroten door middel van samenwerking tussen de provincie, gemeenten en partners. Door gezamenlijk op te trekken kunnen gemeenten en andere belanghebbenden een krachtig front vormen tegen cybercriminaliteit en de digitale weerbaarheid van het MKB versterken.

Saskia Bruines, wethouder Den Haag: ,,Den Haag zet zich al jaren in voor meer cyberweerbaarheid van het MKB. We werken samen met verschillende overheidslagen om van elkaar te leren en onze krachten te bundelen op het gebied van cyberweerbaarheid. Deze kennis delen we vervolgens weer met ondernemers in de stad. Ook het uitwisselen van kennis tussen ondernemers is heel waardevol. We stimuleren daarom onderlinge samenwerking en het gesprek hoe de samenwerking verbeterd kan worden.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter