Nieuws
Tunnel kan open voor verkeer

Wethouder Ashley North (gemeente Leiden) heeft de openstellingsvergunning voor de Corbulotunnel (RijnlandRoute, verbinding A4-A44) ondertekend en overhandigd aan gedeputeerde Frederik Zevenbergen. Dit betekent dat de tunnel voldoet aan alle wettelijke regelgeving en op 5 juli open gaat voor het verkeer. In 2019 startte de tunnelboormachine. Op zo’n 30 meter diepte onder de grond bij Voorschoten liggen nu twee tunnelbuizen (voor iedere rijrichting één) van elk 2250 meter lang. Elke tunnelbuis heeft twee rijstroken. In de Corbulotunnel en de verdiepte ligging zijn in totaal 54 verschillende technische installaties verwerkt, die samen zorgen voor een veilige tunnel en verdiepte weg. Het gaat dan om bijvoorbeeld verlichting, ventilatoren, matrixborden en dwarsverbindingen tussen de tunnelbuizen. Hier kunnen automobilisten in geval van calamiteit naartoe vluchten. In september 2020 kreeg de tunnel de naam Corbulotunnel; gebaseerd op de naam van een Romeinse generaal, die 47 na Christus opdracht gaf voor het maken van een kanaal tussen de Rijn en de Maas. (foto Vincent Basler)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter