Nieuws
Geld voor toegankelijkheid nieuwbouw

Wethouder Marcel Belt stelt jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar voor het voor ouderen toegankelijk maken van nieuw te bouwen woningen/wooncomplexen. Het geld komt uit een eerder gevormde bestemmingsreserve langer zelfstandig wonen. Die reserve beloopt 10 miljoen euro.

De bestuurder geeft aan dat er nauwelijks gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om bestaande woongebouwen van woningcorporaties toegankelijk te maken voor ouderen. Per jaar bleef er 900.000 euro over. Vandaar dat de steun nu ook gaat gelden voor nieuw te bouwen woningen/wooncomplexen.

Belt verwijst naar de toenemende vergrijzing gekoppeld aan het streven om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. De wethouder maakt ook 150.000 euro per jaar vrij voor het toegankelijk maken van centrale ruimten in wooncomplexen, uitgezonderd jongerencomplexen. Het moet dan gaan om complexen die nog niet gelabeld zijn voor mensen van 55 jaar en ouder.

Er komt ook een informatiecampagne voor ouderen gericht op langer zelfstandig wonen en de consequenties daarvan. Daarvoor is 150.000 euro vrijgemaakt.

De subsidieverstrekking voor woningaanpassingen wordt wel aangescherpt. Zo wordt voortaan uitgegaan van de goedkoopste voorziening en moet het bij woningcomplexen gaan om gebouwen waar minstens 70 procent van de bewoners boven de 65 jaar oud is. Recent maakte de gemeente al bekend dat er een specifieke subsidie kwam voor de realisatie van scootmobielstallingen.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter