Nieuws
Commissie wijst bouwplan af

De adviescommissie omgevingskwaliteit heeft een plan voor de bouw van 21 woningen en een parkeervoorziening Oosteinde 241-245 Voorburg afgewezen. De initiatiefnemer dient het plan aan te passen. Eerder maakte het Raadhuis al bezwaren. Uiteindelijk werd er een compromis met de ontwikkelaar bereikt. Nu gaat het om een omgevingsvergunning, nodig voor de bouw.

Volgens de commissie voldoet het bouwplan niet aan de redelijk eisen voor omgevingskwaliteit (voorheen welstand). Het plan neemt het mogelijke bouwvlak volledig in en is daarmee te groot voor de locatie. Verder ontbreekt de benodigde terughoudendheid, verfijning en uitwerking. Verwijzingen bij het ontwerp naar de bebouwing in de omgeving gaan niet op gezien de hoogte van de nieuwbouw en de massale en monotone zijgevel.

Volgens de commissie moet eerst het volume van het bouwplan worden aangepast. Daarmee zal ook de architectonische uitwerking wijzigen. De commissie ziet ook graag een nadere uitwerking van het inrichtingsplan met aandacht voor klimaat, ecologie en een landschappelijke, parkachtige inpassing.

In het huidige voorstel staan te weinig bomen aan de voorkant en langs de zijgevel. Borders moeten voorzien worden van vaste beplanting. Een alternatief kunnen bloem- en plantenbakken op de begane grond dienen. De commissie vraagt om een zorgvuldig beplantingsplan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter