Nieuws
Steeds meer jongeren in jeugdhulp

Het aantal jongeren in Leidschendam-Voorburg dat in de jeugdhulp zit, is tussen 2020 en 2022 gestegen van 1992 naar 2239. Dat is 13,8 procent van alle jongeren in de gemeente. Een cijfer voor 2023 is er nog niet. De kosten per geval zijn inmiddels gestegen naar gemiddeld 10.566 euro. In 2020 lagen die kosten nog bij gemiddeld 9391 euro.

Dat blijkt uit de Monitor jeugdhulp Haaglanden 2023. In de regio Haaglanden is het aantal jongeren in de jeugdhulp wel gestabiliseerd. In 2023 waren dat er 31.427; een jaar eerder 31.335. In 2023 namen vooral de hulp vanwege dyslexie (+14,5 procent), complexe gevallen (+20 procent) en geestelijke problemen (+8,5 procent) toe.

In de Monitor wordt aangegeven dat 13,7 procent van de totale hulpkosten samenhangen met 1,5 procent van het aantal jongeren dat hulp krijgt. Opgemerkt wordt dat er vanwege de stijgende kosten en een gebrek aan personeel prioriteiten gesteld moeten worden: welke jongeren heeft het snelst hulp nodig.

Nu bestaan er in de sectoren licht verstandelijke beperking (LVB) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) al wachttijden van meer dan 90 dagen en wachttijden die volgens de hulpverleners langer zijn dan wenselijk. Alleen al in de GGZ betrof dat medio 2023 1114 jongeren. Anderhalf jaar eerder waren dat er nog 839.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter