Nieuws
Subsidie voor inzet watercoaches

De verbetering van de waterkwaliteit staat onder hoge druk. Glastuinbouwbedrijven hebben nog steeds een grote invloed op de waterkwaliteit. Daarom heeft het Hoogheemraadschap Delfland, waar Voorburg onder valt, besloten subsidie te verlenen aan Glastuinbouw Nederland voor de uitvoering van het project watercoaches. Het project richt zich op het vergroten van inzicht in de waterkwaliteit in en om de kas en de invloed van de ondernemer hierop. Ook richt het zich op het vergroten van kennis over waterbewust ondernemen en het toepassen van verbeteringen in en om de kas. De waterstromen op de individuele tuinbouwbedrijven worden beter in beeld gebracht en eventuele lozingen en lekkages beëindigd. Hiermee zet men een stap naar de verbetering van de waterkwaliteit in het gebied van Delfland.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter