Mening
Blog: Onderzoek

De gemeente laat jaarlijks talloze onderzoeken doen door externe bureaus. Standaard tarief 50.000 euro per onderzoek.

Recent leverde het bureau Bono Traffics de Verkeersstudie ontwikkeling De Star af. Men onderzocht welk effect de bouw van 185 woningen aan deze Leidschendamse weg zou hebben op het verkeersaanbod in de omgeving.

Daarbij werd met name gekeken naar twee punten: de rotonde van De Star met De Tol en Venestraat, alsmede de kruising Nieuwstraat/Damhouderstraat. Daar staan ook stoplichten.

Bono Traffics berekende dat de inwoners van de 185 nieuwe woningen per dag zorgen voor 896 extra autoritten (werkdagen). Over een hele week gemeten zakte dat naar 807.

De extra autoritten leiden er volgens het bureau niet toe dat automobilisten langer moeten wachten bij de rotonde om door te kunnen rijden. De wachttijd is nu 3 seconden en dat blijft zo. Zelfs de wachtrij (nu gemiddeld 29 meter) wordt niet langer.

Bij de kruising is de wachttijd nu, mede door de stoplichten, 30 seconden. Ook dat wijzigt niet. De wachtrij wordt wel langer: van gemiddeld 33 meter nu naar straks 45 meter.

De bouwplannen leiden volgens Bono Traffics niet tot problemen. Van wachttijden en -rijen is niet of nauwelijks sprake, zo stelt men.

Niet of nauwelijks; er komt meer verkeer op de weg maar dat heeft geen enkel effect!? Lijkt te mooi om waar te zijn. En hoe zit het dan met de autonome groei van het verkeer die minstens enkele procenten per jaar bedraagt?

En hoe wil het bureau weten hoe vaak de bewoners van de 185 woningen straks hun wagen gaan gebruiken? In dit deel van Leidschendam is geen openbaar vervoer, en winkels zijn er ook niet.

Daar komt bij dat de Venestraat/Nieuwstraat/Damhouderstraat nu al regelmatig helemaal vast staan als de Sluisbrug open is, er iets met de N14 loos is, of men via sluipwegen de Mall wil bereiken. Maar op die dagen zijn de medewerkers van het bureau kennelijk niet ter plekke geweest.

Wat de kruising Nieuwstraat/Damhouderstraat betreft: de wachttijd blijft gelijk (!) terwijl de lengte van de wachtrij toeneemt. Bij een gelijkblijvende reactiesnelheid van de automobilisten die er staan, kan dat helemaal niet.

Daar komt bij dat Bono Traffics wel een heel vreemde uitleg geeft van die langere wachtrij. De 12 meter extra komt volgens de onderzoekers neer op 7 extra auto’s. Zeven op 12 meter, dat is 1,7 meter per auto nog exclusief de tussenruimten tussen de wagens onderling.

Gelooft u het? Het lijkt er echter op dat Bono Traffics de gemeente wel heel erg graag tegemoet wilde komen bij de realisatie van het bouwplan. De auto, liever gezegd het autogebruik, mocht geen spelbreker worden.

Over autogebruik gesproken. Het bureau rekent ermee dat degenen die de dure woningen aan De Star betrekken 6,8 ritten per dag gaan maken; de bewoners van een flat in de sociale sector maar 3,2. Ook een beetje achterhaald beeld.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter