Nieuws
Koopwoningen voor ouderen

Op de plek van het voormalige dorpshuis in Stompwijk, Zusterdijk 18, moeten koopwoningen voor ouderen komen. Dat hebben B&W de gemeenteraad bericht in een overzicht over de Stompwijkse woningbouw. Over de bouw van 27 woningen Dr. van Noortstraat 94-98 en 110-122 laten B&W weten dat een probleem met bodemvervuiling is opgelost en de planologische procedure dit najaar wordt hervat. Op Van Santhorststraat 3 wil woningcorporatie Vidomes woningen voor starters en jongeren realiseren. De financiële haalbaarheid wordt nu onderzocht. Daarna volgen gronduitgifte en planontwikkeling. De gemeente en Vidomes willen later dit jaar een anterieure overeenkomst sluiten over het project. De uitgifte van de 34 woningen aan de Westeinderweg 3 is inmiddels gestart. Dat zal gefaseerd gebeuren.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter