Nieuws
Groter beroep op zorg- en veiligheidshuis

Inwoners van Leidschendam-Voorburg doen een steeds groter beroep op het zorg- en veiligheidshuis Haaglanden, een samenwerkingsverband van organisaties die zorg bieden en bijdragen tot een hogere veiligheid in de regio.

In 2023 deden 23 mensen uit Leidschendam-Voorburg een beroep op het huis. In 2021 waren dat er nog maar 13. Het aantal gesprekken dat met betrokkenen werd gevoerd steeg van 8 in 2021 naar 42 in 2023. Intern werden in 2023 over personen uit Leidschendam-Voorburg 29 casusgesprekken gevoerd. In 2021 waren dat er nog 18.

Van alle meldingen bij het veiligheidshuis (heel Haaglanden) in 2023 ging het in 33,6 procent om huiselijk geweld, verslavingsproblemen scoorden 30,3 procent, verward gedrag 26,9 procent, huisvestingsproblemen 24 procent.

In 2021 ging het in 203 gevallen om complexe gevallen met problemen op meerdere terreinen en in 137 gevallen om huiselijk geweld en/of kindermishandeling. In 2023 waren die cijfers 280 respectievelijk 213.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter