Nieuws
Nieuwe Tolbrug blijft knelpunt fietser

De Nieuwe Tolbrug, tussen Hoekweg Voorburg en Westvlietweg, blijft een knelpunt voor de fietser. Er is tien miljoen euro beschikbaar om hier een snelle fietsroute tussen Den Haag Centrum en Ypenburg te realiseren. Als alle betrokken instanties dit jaar geen akkoord kunnen bereiken over een voorkeursvariant, stopt het project echter. Dat hebben B&W van Den Haag bekend gemaakt.

De Nieuwe Tolbrug is een Rijksmonument. De brug dateert uit 1891/1892. Aan beide kanten is een steile helling; aan de kant van de Westvlietweg is geen ruimte voor grootschalige aanpassingen. Er wordt al minstens vijf jaar gezocht naar alternatieven en oplossingen.

De brug is in eigendom en beheer van de provincie Zuid-Holland. Naast de provincie en de Rijksdienst voor cultureel erfgoed zijn ook de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag alsmede de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) bij de zaak betrokken.

‘Echter een oplossing van dit knelpunt is, met oog voor alle verschillende belangen die hier spelen, een zeer lastige en complexe opgave. De fysieke ruimte is beperkt, er zijn meerdere overheden betrokken en de belangen op gebied van cultuurhistorie, fietsbeleid, vaarwegbeleid en landschap lopen uiteen’, aldus B&W van Den Haag.

Eind 2023 is een extern bureau ingeschakeld voor het maken van een variantenstudie. Daarvan zijn ‘tussentijdse resultaten’ gepresenteerd. Er is echter door de betrokken partijen geen keuze gemaakt. Na beraad met omwonenden wil men dat wel gaan proberen. ‘Of de conclusie is dat er geen voorkeursvariant is. Dan stopt het project’, geven B&W van Den Haag aan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter