Nieuws
Rechtszaak jongerenflat Vlietweg 3 krijgt vervolg

De gemeente heeft een kort geding over grondverkoop waardoor de bouw van een jongerenflat Vlietweg 3 mogelijk gemaakt moet worden, gewonnen. De aanspanner van het geding, Ronald Smeijers, topman van ICT-bedrijf ITS, is echter van plan in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Smeijers spande het kort geding aan nadat de gemeente kenbaar had gemaakt 395 vierkante meter gemeentegrond ondershands aan ontwikkelaar 1828Groep te willen verkopen ten behoeve van de bouw van de jongerenflat.

De ITS-topman wilde de grond ook kopen ter compensatie voor het wegvallen van parkeerplaatsen voor zijn onderneming ,die gevestigd is aan de Nieuwstraat 6B, door de bouw van de flat.

De Haagse rechter veegde alle argumenten van Smeijers van tafel. Hij deed dat door te verwijzen naar het grote tekort aan sociale woningen (in de flat komen er 138, red.) en door te stellen dat de ITS-baas geen belanghebbende is omdat zijn bedrijfsperceel niet grenst aan de gemeentegrond die nu verkocht gaat worden.

In een reactie liet Smeijers weten dat hem met name het tweede argument zwaar op de maag ligt omdat de rechter daarmee alle door zijn advocaat aangevoerde argumenten afwees. Daarbij ging het onder andere ook over de werkgelegenheid voor zijn 60 werknemers.

Omdat de rechter aan alle argumenten van Smeijers en zijn raadsman voorbij ging wil de ITS-voorman hoger beroep gaan aantekenen tegen het vonnis. Zijn raadsman heeft hem dat ook aangeraden.

De Leidschendamse ondernemer Willem van den Berg (Vlietweg 8A) zag uiteindelijk af van een kort geding tegen de gemeente vanwege de geplande grondverkoop aan de 1828Groep. Van den Berg heeft een garagebedrijf naast het perceel waarop de jongerenflat zou moeten komen.

De ondernemer bereidt een normale rechtszaak tegen de gemeente voor. Die zou op twee punten steunen: door de grondverkoop van de gemeente zou een toegangsweg tot zijn bedrijf omgelegd moeten worden. Er ligt echter een notariële akte die ook getekend is door de gemeente waarin staat dat zulks niet gaat gebeuren. De omlegging zou bovendien een mogelijke verkoop van percelen die Van den Berg nu bezit, bemoeilijken.

Het tweede argument is de verlaging, door de gemeente, van de milieucategorie waarin het garagebedrijf is ingedeeld: van 3.2 naar 2.0. Dat is eenzijdig voor het Raadhuis besloten en meegedeeld. Bij een milieucategorie van 2.0 kan de jongerenflat op 10 meter afstand van het garagebedrijf neergezet worden; bij categorie 3.2 is dat minimaal 50 meter. Bij die afstand kan de flat niet gebouwd worden.

De verlaging van de milieucategorie zou, aldus de raadslieden van Van den Berg, alleen kunnen bij verkoop van het bedrijf. Daar is echter geen sprake van. De verlaging betekent bovendien dat de garage-eigenaar nu maatregelen moet treffen om overlast tegen te gaan.

Omwonenden zij fel tegen de komst van de jongerenflat. Er zijn 49 zogenoemde zienswijzen tegen het bouwplan ingediend. De gemeente moet die nog afhandelen. De actiegroep Vlietweg 3 beslist daarna of ook zij naar de rechter stapt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter