Mening
U zegt het maar: Vlietweg 3

‘Verbinden, vertrouwen en vooruitgang zijn de drie kernwoorden in het coalitieakkoord tot en met 2026. Geen van deze drie kernwoorden kenmerkt de situatie die zich voordoet aan de Vlietweg 3 in Leidschendam. Daarbij geeft het college economische bedrijvigheid en bereikbaarheid van de gemeente als speerpunten aan. Ook deze lijken in de voorliggende situatie totaal te zijn vergeten. Bij de verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer vind ik geen gehoor. Ik leg u de situatie uit.

Een projectontwikkelaar heeft Vlietweg 3 aangekocht en wil hier een appartementencomplex realiseren voor naar schatting 160 bewoners. Hiervoor heeft de projectontwikkelaar een parkeerbehoefte laten berekenen door een extern bedrijf. Die gaf aan dat voor deze bewoners 53 plekken voldoende zouden moeten zijn. Men gaat er echter simpel aan voorbij dat voor het naastgelegen bedrijf ITS de nu gehuurde 20 parkeerplaatsen komen te vervallen.

ITS is voor haar bedrijfsvoering sterk afhankelijk van eigen vervoer om haar klanten snel en efficiënt te bedienen. Bij realisatie van de nieuwbouw, verschuiven de auto’s die hier nu staan naar de openbare ruimte. Deze openbare ruimte heeft 37 officiële plekken en uit een telling gedurende twee weken door de VvE (Vereniging van eigenaren, red.) van Synthese is gebleken dat er gemiddeld 46 auto’s geparkeerd staan. Ook dit verschil moet worden meegenomen in de berekening. Daardoor worden de aangekondigde 53 parkeerplekken gereduceerd tot slechts 24. Onnodig te zeggen dat dit veel te weinig is voor 160 bewoners op een plek waar geen openbaar vervoer aanwezig is. Dit betekent dat de bewoners ook gaan parkeren in de huidige openbare ruimte, waar nu al een schrijnend tekort aan parkeerplekken is. ITS, en zo nog een aantal bedrijven aan de Nieuwstraat, hebben namelijk ook medewerkers en bezoekers. Niet erg aantrekkelijk als nergens een parkeerplek is.

Omdat ITS voor haar bedrijfsvoering sterk afhankelijk is van eigen vervoer en er geen parkeermogelijkheden zijn, zal dit bedrijf noodgedwongen de gemeente moeten verlaten. Dat betekent dat zestig arbeidsplaatsen komen te vervallen. Een soortgelijke situatie geldt voor andere bedrijven aan de Nieuwstraat. De verbinding met ondernemend Leidschendam-Voorburg lijkt er niet toe te doen.

Ik heb dit scenario reeds diverse keren bij wethouder Bremer aanhangig gemaakt, maar krijg nul op het rekest. De reacties zijn: ons parkeeronderzoek is solide, een eigen onderzoek/telling is subjectief, het wegvallen van particuliere parkeerplekken is niet ons probleem et cetera. Ten einde raad heb ik zelfs een gang naar de rechter moeten maken om de parkeerproblematiek aanhangig te maken. Onverlet de uitkomst vind ik het erg jammer dat het zover heeft moeten komen na twee jaar praten en nog steeds niet te worden gehoord. Dat er woningbouw komt op Vlietweg 3 is niet het probleem, maar het ontkennen van een structureel parkeerprobleem wel. Dit knaagt aan het vertrouwen in de lokale politiek.

De betrokkenheid bij deze kwestie licht ik graag even toe. Mijn naam is Ronald Smeijers. Ik heb in 2000 vier bedrijfsunits gekocht in de Nieuwstraat in het gebouw Synthese, op het terrein van de voormalige gasfabriek. Ik heb dit aangekocht om mijn IT-bedrijf (ITS) er te vestigen en van daaruit verder door te groeien. En met resultaat! Het IT-bedrijf in kwestie is inmiddels uitgegroeid tot een mooi en goed renderend bedrijf met een personeelsbestand van 60 medewerkers.

Ook nu in 2024 (inmiddels onder een nieuwe directie) groeit het bedrijf verder en worden jaarlijks mooie resultaten geboekt. Dit kan alleen als de uitgebreide servicedienst van IT-engineers, servicemonteurs en consultants over voertuigen uit het verduurzaamde ITS-wagenpark kan beschikken. De groei zetten wij ruim geleden al in. In 2015 huurde ik vier parkeerplekken bij Timmerfabriek Groenewegen en bij dhr. Van den Berg van Vlietweg 8 zelfs tien parkeerplekken. Dit om de buren niet tot last te zijn. Door de groei van het bedrijf is het aantal gehuurde parkeerplekken bij dhr. Van der Berg inmiddels uitgebreid tot zestien plaatsen. In totaal gaat het dus om 20 parkeerplekken die door ITS worden gehuurd op particulier terrein. Het parkeren in deze hoek van Leidschendam-zuid is en blijft lastig, maar met deze oplossing is het parkeerprobleem voor iedereen net behapbaar. Dit noemen wij creatief zijn en verbinding zoeken.

Ik verzoek u om deze situatie eens goed te bekijken. Is het verstandig om zo’n groot appartementencomplex te bouwen op deze veel te kleine plek? Een plek met enorme parkeerdruk en zonder openbaar vervoer? In het coalitieakkoord staat ruimte bieden aan ondernemers, letterlijk en figuurlijk als onderdeel van de visie op economie. Deze situatie lijkt in elk geval niet gericht op economische vooruitgang in onze mooie gemeente. Afstevenen op een gemeente die niet goed bereikbaar is voor werkenden, met onvoldoende infrastructuur voor bedrijven (en inwoners) kan toch niet de bedoeling zijn?

Ik verneem graag van u, met alvast veel dank voor het bekijken van deze casus.

Met vriendelijke groet, Ronald Smeijers’.

(Het bovenstaande stuk is onlangs door de schrijver verzonden aan B&W, de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad, alle gemeenteraadsleden)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter