Nieuws
Tram Binckhorst: één milieuplan en gezamenlijke gebiedsvisie

Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk laten samen een milieueffectrapportage (MER) maken over de aanleg van een tramverbinding Den Haag CS, Binckhorst, Station Voorburg met aftakking naar Rijswijk-Delft via Voorburg-West. De drie gemeenten maken ook samen een zogenoemde gebiedsvisie; het juridisch kader voor de aanleg van de tramverbinding en daarmee ook de MER. Dat hebben B&W van Rijswijk bekend gemaakt.

De gemeente Den Haag moet voor de doorontwikkeling van de Binckhorst een bestaand bestemmingsplan wijzigen. Bij het doorontwikkelen gaat het om het bouwen van meer woningen, realiseren van voorzieningen voor toekomstige bewoners en de vestiging van een geothermie-centrale om de extra woningen energieneutraal te kunnen realiseren. De tramverbinding is een voorwaarde voor de huizenbouw.

Den Haag krijgt de leiding bij het opstellen van de MER en de gebiedsvisie. Besluitvorming over beide stukken blijft echter bij de gemeenteraad van de drie afzonderlijke gemeenten, daar waar het gaat over hun grondgebied. Besluitvorming over beide documenten is in de loop van 2025 voorzien.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter