Nieuws
Omstreden bouwplannen Duivenvoordecorridor

B&W willen de bouw van zes extra woningen in de Duivenvoordecorridor toestaan ook al past dat niet in het geldende bestemmingsplan. De bouw zou bovendien in strijd zijn met een eerder door de gemeente met de provincie gesloten akkoord over de bebouwing van dit gebied tussen N447 en Vliet. De Algemene vereniging voor Natuurbescherming (AVN) heeft protest tegen de gang van zaken aangetekend; D66 heeft er vragen over aan B&W gesteld.

Het gaat om twee nieuwe woningen Veursestraatweg 292D, en sloop/nieuwbouw van vier woningen Veursestraatweg 296C. De aanvraag voor de bouw van de twee woningen (240 vierkante meter) stamt uit 2023. Op 17 april van dit jaar gaven B&W groen licht. Op dezelfde dag werd de vergunning voor sloop/nieuwbouw van de andere 4 panden ingediend (tezamen 400 vierkante meter).

AVN achterhaalde dat verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer begin 2023 al een kaart naar de gemeenteraad zond waarom de 2 respectievelijk 4 woningen stonden. Eind 2023 besloot de gemeenteraad dat men niet hoefde in te stemmen met bouwplannen voor minder dan vijf huizen buiten de bebouwde kom. Dit in het kader van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari inging. De Duivenvoordecorridor ligt buiten de bebouwde kom.

Bij de bouwplannen gaat het om een zogenoemde buitenplanse bouwvergunning. Dat wil zeggen buiten het bestemmingsplan, dat in 2021 door de gemeenteraad werd vastgesteld, om. In dat bestemmingsplan gaat het om ‘groen’ gebied.

AVN stelt dat wat de bouw op Veursestraatweg 292D betreft de ruimtelijke onderbouwing niet klopt en bovendien onvolledig is. Zo claimt de gemeente dat de bouw bijdraagt tot de cultuurhistorische waarde van het gebied en het landgoederenlandschap. AVN bestrijdt dat.

AVN stelt verder dat er volgens het akkoord tussen gemeente en provincie niet meer gebouwd mag worden in het gebied dan strikt noodzakelijk. Bij elk bouwplan moet ook getoetst worden om nog voldaan wordt aan de afspraak dat maximaal 15 procent van het areaal kassen die er ooit stonden, bebouwd mag worden. Dat is niet gebeurd.

Met de bouwplannen wordt die 15 procent overschreden, meent AVN. Daarbij beticht men de gemeente ervan in eigen berekeningen 4500 vierkante meter extra bouwgrond te hebben opgenomen door bij het areaal kassen dat verdween ook opritten, parkeerplaatsen, tuinen, ervan en waterbassins van de toenmalige bedrijven mee te rekenen.

D66-gemeenteraadsleden Bob Joosten en Charlotte Bos willen nu van B&W weten of het klopt dat beide bouwplannen niet passen binnen het bestemmingsplan. ‘Waarom zijn beide plannen en vergunningsaanvragen niet tegelijkertijd behandeld in de gemeenteraad? Worden er meer buitenplanse omgevingsplanactiviteiten in de Duivenvoordecorridor verwacht? Kunt u reflecteren op de uitspraak van de AVN dat zij reden hebben om de cijfers in twijfel trekken over de opgegeven gesloopte arealen kassen en bedrijfsgebouwen, en dus op een lager bebouwbaar oppervlak uitkomen als de gemeente?’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter