Nieuws
Faunaschade neemt fors toe

De provincie heeft afgelopen jaar 7,2 miljoen euro uitgekeerd aan landeigenaren wegens schade veroorzaakt door vogels. Er werden 1231 aanvragen voor een schadevergoeding gedaan. Acht jaar geleden keerde de provincie nog maar 665.000 euro uit. Dat bij 203 aanvragen.

Dat heeft gedeputeerde Berend Potjer bekend gemaakt. De grootste schadeveroorzakers zijn (in volgorde): grauwe gans, knobbelzwaan, smient, brandgans, kolgans. De meeste schade ontstaat aan (in volgorde): grasland, wintergraan, peer, aardappel, suikerbiet.

De gedeputeerde geeft aan dat er door rechterlijke uitspraken geen maatregelen meer tegen de knobbelzwaan en smient meer kunnen worden genomen. Sinds kort is dat wel mogelijk bij de grauwe gans. De provincie gaat de populatie van dat dier reduceren.

Potjer meldt verder dat de Raad van State een streep gezet heeft door een landelijke vrijstelling om actie te ondernemen tegen de houtduif, kauw, zwarte kraai, Canadese gans, vos en konijn. De landelijke vrijstelling was onvoldoende onderbouwd, aldus de Raad. Maatregelen kunnen alleen als die onderdeel zijn van provinciale faunabeheersplannen. Probleem daarbij is echter dat er geen schadecijfers voor deze dieren bekend zijn.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter