Nieuws
Informatieavond ontwikkeling station

De gemeente Den Haag houdt op woensdag 3 juli een informatieavond over ontwikkelingen rond station Laan van Nieuw Oost Indië. Het is tevens de start van burgerparticipatie in dit project. Er is een middag- en avondprogramma. Het eerste start om 17.00 uur, het tweede om 19.00 uur. Voor beiden is het adres Wilhelmina van Pruisenweg 35. Belangstellenden kunnen vrij binnen lopen.

Bij de ontwikkeling gaat het ook om het gebied tussen de Van Alphenstraat Voorburg en de spoorbaan. Den Haag wil daar woonblokken neer zetten. Ook sloop/nieuwbouw van het tankstation en het garagebedrijf op de hoek van de Laan van Nieuw Oost Indië en de Nicolaas Beetslaan (Voorburg) wordt bij het geheel betrokken.

Uit een illustratie bij de Haagse voornemens blijkt dat Den Haag tevens kijkt naar het gebied aan de Nicolaas Beetslaan waar haaks op het spoor enkele flats staan. Dat is grondgebied van Leidschendam-Voorburg. Eerder verscheen dit gebied ook al op Haagse kaarten. Bij vragen daar over reageerde men  steevast met de mededeling dat een en ander zou worden rechtgezet (want geen Haags grondgebied).

Opvallend bij de nieuwste illustratie: ook het gebied van kruising Koningin Julianalaan, Laan van Nieuw Oosteinde, Van de Wateringelaan is nu in het vizier genomen bij de ontwikkelingsplannen van het station.

Op 3 juli wordt ook een informatiemarkt gehouden over:

= Toekomstplan Laan van NOI. De gemeente vertelt over de ontwikkelvisie. Hierin komt te staan hoe de gebieden de komende 20 jaar ontwikkelen. Bijvoorbeeld: waar kunnen nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen komen, fijne plekken voor ontmoeting en groen en goede fiets- en wandelpaden,
= Openbare ruimte voormalig ministerie van Sociale Zaken (SoZa) na sloop/nieuwbouw. De gemeente vertelt over het schetsontwerp voor de buitenruimte rond het nieuwe gebouw tegenover het station.

Er is een doorlopende videopresentatie met uitleg over de ontwikkelvisie. Er zijn  workshops en wandelingen door het gebied. Tussen 20.15 en 21.00 uur zijn dat er twee: één met als kernpunt onder andere openbare ruimte en groen Laan van NOI plus een workshop Openbare ruimte SoZa. De andere richt zich onder meer op bereikbaarheid en verkeer Laan van NOI plus twee workshops: identiteit (DNA) van het gebied Laan van NOI en Openbare ruimte SoZa.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter