Nieuws
Noodkreet over adviesraad

Alle fracties in de gemeenteraad maken zich zorgen over het contact tussen de gemeente en de Adviesraad Stompwijk. Dit nadat de Adviesraad in een gesprek met raadsleden aangaf dat zij zich niet altijd gehoord voelen door de gemeente en moeite te hebben met de wijze waarop de communicatie met de gemeente verloopt. Het organiseren van beraden op momenten dat de leden van de Adviesraad ook kunnen, blijkt een probleem. Daarnaast zijn er problemen ontstaan over een onderzoek naar de woningbehoefte in Stompwijk.

De fracties hebben B&W nu de volgende vragen voorgelegd:

= Kan het college van B&W aangeven of zij voornemens is om de afspraak voor dit halfjaarlijkse overleg op een passende tijd plaats te laten vinden,

= Kan het college aangeven of zij nog voor het zomerreces deze afspraak hebben,

= Is het college voornemens om dit woonbehoefte onderzoek te starten voor de komst van de ontwerp omgevingsvisie,

= Kunnen de resultaten van dit woonbehoefteonderzoek dan worden meegenomen in de ontwerp omgevingsvisie,

= Kan het college een update geven over welke projecten en onderzoeken er nu spelen in en om Stompwijk?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter