Nieuws
Bewoners Huygenskwartier Voorburg buiten spel

Bewoners van het Huygenskwartier en omwonenden staan buiten spel bij het besluit van B&W om dit jaar op vijf dagen evenementen toe te staan met versterkte muziek waarbij de geluidbelasting oploopt tot 85 decibel. En dat tussen 12.00 en 23.00 uur. Bewoners en omwonenden krijgen geen inspraak en kunnen geen bezwaar maken.

Dat heeft een woordvoerster van B&W te kennen gegeven. Formeel gaat het om een proef. Die wordt geëvalueerd bij het opstellen van een nieuw evenementenbeleid waarmee B&W dit jaar willen starten. Bij dat nieuwe beleid gaat het ook om geluidsnormen. Alsdan mogen omwonenden, andere belangstellenden en ondernemers wel meepraten.

De proef is een voorstel van wethouder Astrid van Eekelen. Als motivering heeft zij de gemeenteraad het volgende bericht: ‘Mede om de sfeer en het verblijf in het Huygenskwartier als centrumwinkel- en horecagebied te stimuleren en te promoten worden jaarlijks enkele buitenevenementen georganiseerd in de openbare ruimte in en tussen de winkelstraten. Het Stationsplein valt buiten dit gebied. Enkele van die evenementen vallen onder ’categorie 2’ evenementen met versterkte muziek, waarbij op diverse podia in het gebied overdag en ’s avonds versterkte (live)muziek ten gehore gebracht. Het gaat daarbij om (live) pop- en jazzmuziek op kleinschalige podia, passend bij de sfeer van de evenementen in het winkel- en horecagebied’.

‘Gelet op de dichte bebouwing en smalle straten in dit centrumgebied, zoals de Herenstraat, Franse Kerkstraat en Kerkstraat, zal de norm bij een normaal versterkt muziekgeluid vanaf een muziekpodium al gauw worden overschreden. Met een onbedoelde overtreding en boetes als gevolg. Organisatoren zullen hierdoor sneller terugdeinzen om publiekevenementen te organiseren, waardoor de aantrekkelijkheid van het horeca- en winkelgebied afneemt’.

‘Gemeenten hebben enige beleidsvrijheid om geluidsnormen voor evenementen vast te stellen en af te stemmen op de (woon)omgeving. Daarbij is het niet ongebruikelijk dat bij jaarlijks terugkerende lokale evenementen in dorpskernen en binnensteden –onder voorwaarden- een hogere geluidsbelasting op de dichtstbijzijnde gevel van woningen wordt toegestaan dan op andere locaties binnen een gemeente. Dit voorkomt dat versterkte muzikale ondersteuning van (sfeer)evenementen, met een gangbaar volume aan brongeluid, in een binnenstad niet onbedoeld leidt tot een technische overschrijding van geluidsnormen en daarmee een overtreding op de vergunningsregels’.

De wethouder stelt dat de geluidsnorm nu 75 decibel is. Die wordt dus op vijf dagen verhoogd naar 85 decibel. Het gaat om een norm voor evenementen. Normaliter is de norm tussen 07.00 en 18.00 uur 70 decibel, tussen 18.00 en 23.00 uur 65 decibel en tussen 23.00 en 07.00 uur 60 decibel. Dat is een buitennorm. Binnen in woningen is de norm 50, 45 en 40 decibel in dezelfde tijdsvakken. Gemeenten mogen van de norm afwijken maar moeten dat motiveren. Bovendien moeten er geen mogelijkheden zijn de geluidoverlast te beperken.

In het nieuw evenementenbeleid wil Van Eekelen met zogenoemde locatieprofielen komen, waarin de gebruiksmogelijkheden en -voorwaarden per beoogde evenementlocatie worden opgenomen. Belangrijk onderdeel daarvan is om in een participatietraject samen met evenementorganisatoren, omwonenden en overige belanghebbenden te bepalen welke (typen) evenementen, gebruiksregels en geluidsnormen van toepassing zijn op de verschillende (typen) evenementenlocaties in de kernen Leidschendam, Voorburg en Stompwijk.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter