Nieuws
B&W akkoord met bouwplan

B&W stemmen in met de bouw van vier nieuwe woningen Oostvlietweg 26A en B, onderaan de dijk van de Vliet. De panden, elk 130 vierkante meter vloeroppervlak, komen in de plaats van een aantal opstallen van een agrarisch bedrijf. Die worden gesloopt. De vier nieuwe panden krijgen een ‘erfsetting’. Het gezamenlijke vloeroppervlak is minder dan de te slopen schuren en andere bouwsels. De gemeenteraad komt er bij het bouwplan niet aan te pas aangezien het gaat om minder dan vijf woningen buiten de bebouwde kom. Begin 2021 bepaalde de gemeenteraad zelf dat men dan geen verklaring van geen bezwaar meer hoefde af te geven. Het bouwplan ligt wel ter inzage van 27 juni tot en met 7 augustus. Dan kan eenieder er een bezwaarschrift (zienswijze) over indienen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter