Nieuws
Uitbreiding bedrijfsterrein kan

Een uitbreiding van het bedrijfsterrein Westvlietweg past in het door B&W onderschreven Toekomstbeeld Vlietzone. Het is echter wel afhankelijk van de precieze inpassing van de plannen die de gemeente Den Haag met het bedrijfsterrein heeft.

Dat heeft wethouder Marcel Belt laten weten in antwoorden op vragen van de D66-gemeenteraadsleden Alexander Hielkema en Bob Joosten over een uitbreiding van het bedrijfsterrein. De vragen werden gesteld aan de hand van een publicatie van Vlietnieuws.

Het Toekomstbeeld werd eind 2022 vastgesteld door alle betrokkenen, waaronder Leidschendam-Voorburg. Het werd echter niet vastgesteld door de gemeenteraad van Den Haag. Wel hebben B&W van Den Haag hun gemeenteraad medio juni 2023 bericht dat het Toekomstbeeld de basis is voor een juridisch-planologisch kader dat B&W maken voor het Haagse deel van de Vlietzone.

Belt stelt dat B&W wel enkele wensen hebben ten aanzien van een uitbreiding van het bedrijfsterrein:

= Als eerste wordt gekeken naar verdichting binnen het huidige terrein,

= Uitbreiding kan alleen richting de A4/ Prins Clausplein en niet richting Park Leeuwenbergh,

= Uitbreiding mag niet leiden tot een ophoging van de maximale milieucategorie voor bedrijven die er gevestigd zijn of er komen,

= Aangezien uitbreiding van het terrein naar het zich laat aanzien zal leiden tot extra verkeersstromen, moet uitbreiding gepaard gaan met een alternatieve ontsluiting. Daarnaast wordt afwaardering van de Westvlietweg naar een 30 km/uur-weg onderzocht. Voorkomen moet worden dat de toch al drukke Westvlietweg nog verder belast wordt.

B&W brengen die wensen voortdurend onder de aandacht bij de provincie (leidende partij bij het Toekomstbeeld) en de collega’s in Den Haag.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter