Nieuws
Beleid schuldhulpverlening aangescherpt

B&W gaan het beleid inzake schuldhulpverlening aanscherpen. Dat heeft wethouder Philip van Veller de gemeenteraad bericht. De aanscherping is onderdeel van een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening dat 1 januari 2025 in moet gaan.

Volgens de bestuurder verandert er niets in de doelen en strategie. Die richten zich op het beperken van het aantal inwoners dat moeite heeft om rond te komen en schuldhulpverlening nodig heeft; het bieden van een toegankelijk en aansluitend aanbod van preventieve hulp, vroegsignalering, curatieve hulp en nazorg; het bevorderen van een goede tussen partners en doorverwijzingen onderling.

De koers naar het nieuwe beleidsplan is drieledig:

= Aanscherpen van het strategisch kader. Op basis van nieuwe cijfers, wet- en regelgeving, en ontwikkelingen wordt het strategisch kader bijgewerkt,

= Updaten van het actieplan. De acties in het beleidsplan vertalen het strategisch kader naar de praktijk. B&W verkennen welke acties aanscherpingen behoeven en actualiseren het actieplan om relevant en effectief te blijven,

= Budgettair neutraal. Het nieuwe beleidsplan zal binnen de bestaande budgetten worden uitgevoerd.

Het concept beleidsplan schuldhulpverlening komt in het laatste kwartaal van dit jaar naar de gemeenteraad. Medio september willen B&W gemeenteraadsleden al informeren over de inhoud.

Vorig jaar kreeg de gemeente 3813 meldingen over inwoners in (dreigende) financiële problemen. Van hen werden er 3348 benaderd. Er werden 592 gesprekken gevoerd. 234 inwoners accepteerden hulp van de gemeente. Daarnaast werden 136 inwoners en ondernemers via de schuldhulpverlening geholpen om van hun schulden af te komen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter