Mening
Blog: Omgekeerde wereld

‘Gemeente verscherpt aanpak zwerfafval’. Dat was de kop boven een stuk dat de gemeenten vorig week zelf op de eigen site plaatste.

Verscherpen betekent zoveel als strenger maken. Alleen was daarvan niets te vinden in het gemeentelijke stuk. Wel van een heel ander begrip: afschuiven. De aanpak van zwerfafval wordt op het bordje gelegd van de inwoners.

Laten we het bericht van de gemeente volgen. Eerste hoofdstuk: afvalprikkers. Inhoud: de gemeente wil inwoners, scholen, winkeliers, ondernemers en verenigingen ondersteunen in acties tegen zwerfafval. Zij kunnen gratis prikkers, zakken, ringen, handschoenen en veiligheidshesjes bij de gemeente aanvragen door het sturen van een mail naar een speciaal mailadres. Bovendien wil de gemeente graag naar praten met sportverenigingen met als inzet: wat heb je nodig om de omgeving schoon te houden? Let op: de gemeente doet dus niets; u moet het zelf doen.

Bezuinigen op Stadsbeheer en dan de inwoner zonder die daarvoor te belonen, de rommel laten opruimen. En de afvalstoffenheffing gaat ook niet omlaag als dank voor bewezen diensten.

Tweede hoofdstuk: hondenpoepzakjes. Inhoud: de gratis hondenpoepzakjes die nu bij prullenbakken hangen worden voor andere dingen gebruikt en/of blijven op de grond liggen. Dus wordt die voorziening opgeheven. Hondenbezitters kunnen de zakjes bij de gemeente komen halen. Bovendien zijn ze ook nu al verplicht de hondenpoep op te ruimen. Ze moeten dus van huis uit al iets bij zich hebben waarmee dat kan. Let op: de gemeente doet dus niets; u moet het zelf doen.

Minder hondenpoepzakjes op straat en in het groen wordt ingeruild voor meer hondenpoep op straat en op de grasvelden. En dat in een tijd dat er door corona (alleen zijn) en het afschaffen van de hondenbelasting al meer honden dan ooit zijn in de gemeente. De zakjes werden juist ingevoerd om af te komen van de hinderlijke en stinkende hondendrollen in de openbare ruimte. Dat is nu volgens het Raadhuis geen reden meer. En als er straks weer alom geklaagd wordt over de hondenpoep is dat weer een prima argument om de hondenbelasting weer in te voeren.

Derde hoofdstuk: meer prullenbakken. Inhoud: inwoners die een plek kennen waar vaak zwerfafval ligt en waar nu geen prullenbak in de buurt is, kunnen dit doorgeven via een e-mail naar een speciaal mailadres. Dan beoordeelt de gemeente of er een prullenbak kan komen. Let op: de gemeente doet dus niets; u moet het zelf doen.

Ooit stond de gemeente vol met prullenbakken. Die werden wegens bezuinigingen en om vandalisme (met name rond de jaarwisseling) tegen te gaan, weggehaald. Ongetwijfeld zullen de kosten van meer prullenbakken verrekend worden in de hoogte van de afvalstoffenheffing die elke inwoner betaalt.

Vierde hoofdstuk: samen met ondernemers. Inhoud: De gemeente gaat met ondernemers in gesprek over wat zij nodig hebben om de omgeving rond hun winkel of bedrijf schoon te houden. Ze hebben al de plicht dat binnen 25 meter van hun pand te doen maar doen dat niet altijd. Daarop worden ze aangesproken. Let op: de gemeente doet dus niets; u moet het zelf doen.

Indien ondernemers de plicht hebben de omgeving van hun onderneming schoon te houden, is het de plicht van de gemeentelijke afdeling handhaving daarop te controleren. Kennelijk is dat, mede door gebrek aan menskracht, niet of onvoldoende gebeurd. De pot verwijt de ketel dus dat zij zwart ziet.

Vijfde hoofdstuk: Scholen denken mee, Inhoud: scholen bedenken opruimacties zoals een doneerring aan prullenbakken. Inwoners kunnen daar lege blikjes of flesjes in dumpen die iemand anders dan voor statiegeld inlevert bij de supermarkt. Let op: de gemeente doet dus niets; u moet het zelf doen.

Leuk idee maar wie gooit lege blikjes en flesjes weg in een doneerring bij een prullenbak terwijl betrokkene ze nu gewoon op straat of in de bosjes dumpt? Zou diegene echt gaan zoeken naar een doneerring in de buurt? Kans 0,0.

Vijf hoofdstukken en vijf maal is de conclusie dat de gemeente niets doet maar de inwoner het zelf moet doen.

Tenslotte is daar nog wethouder Marcel Belt die in het gemeentelijk bericht wordt geciteerd: ‘Gooi een papiertje, peuk of bakje gewoon in de prullenbak, en dus niet op straat. Anders loop je het risico op een boete van 160 euro’.

Leuk geprobeerd maar er is geen inwoner die van die mededeling schrikt. Iedereen weet dat de gemeente toch geen handhavers heeft. Bovendien moet betrokkene op heterdaad worden betrapt en dat lukt zelfs al niet bij het dumpen van grote hoeveelheden afval bij ondergrondse containers. Veel succes!

Het hele bericht ademt de geest van overgave: de gemeente kan het niet, doet u het nu maar. En dat onder de krachtdadige kreet dat de gemeente de aanpak van zwerfafval verscherpt. De omgekeerde wereld.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter