Nieuws
Opvangplan asielzoekers klaar; geen nieuwe plekken

De negen gemeenten in de regio Haaglanden, waaronder Leidschendam-Voorburg, hebben een regionaal opvangplan asielzoekers opgesteld. In het plan wordt echter alleen de bestaande situatie per gemeente beschreven. Er staan geen nieuwe opvanglocaties in.

Het plan is gemaakt op grond van de zogenoemde Spreidingswet. Die verplicht Leidschendam-Voorburg 448 asielzoekers op te vangen in de periode 2025-2026. Voor de hele regio Haaglanden gaat het om 5794 asielzoekers.

In het plan wordt de asielopvang in het algemeen beschreven, de voorzieningen en de situatie per gemeente. Daarbij is ook de opvang van Oekraïners betrokken alsmede de huisvesting van statushouders.

In Leidschendam-Voorburg is een opvang voor Oekraïners (Overgoo, 235 plekken). De gemeente moet voor 1 juli 170 statushouders (asielzoekers die mogen blijven) van een woning voorzien. Na 1 juli komen er nog eens zo’n 100 bij die taakstelling. Op Overgoo wordt ook gewerkt aan een opvang voor 80 minderjarige alleenstaande asielzoekers.

In het regionaal opvangplan stellen de negen gemeenten dat zij dringend behoefte hebben aan landelijke richtlijnen nu het nieuwe kabinet heeft aangekondigd de Spreidingswet in te willen trekken. Dat voornemen leidt ertoe dat enkele gemeenten een voorbehoud willen maken binnen het regionale opvangplan.

Het is de bedoeling dat pas na de zomer besluiten vallen over eventuele nieuwe opvanglocaties. Die zouden in september aan het plan toegevoegd moeten worden. Het geheel moet dan begin oktober naar de Commissaris der Koning die het stuk vervolgens met voornemens uit andere delen van Zuid-Holland aan de minister van Justitie moet voorleggen. Dat moet uiterlijk per 1 november.

De Spreidingswet geeft de minister de bevoegdheid zelf locaties voor de opvang van asielzoekers aan te wijzen als de gemeenten en provincies niet voldoen aan de verdeling zoals die op 1 februari in het kader van de Spreidingswet bekend werd gemaakt.

B&W van Leidschendam-Voorburg hebben zich eerder op het standpunt gesteld dat men niet meer kon doen dan men nu doet en dat er in de gemeente geen ruimten beschikbaar zijn voor de opvang van nog meer mensen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter