Nieuws
Uitbreiding erfgoedlijn trekvaarten

De provincie gaat de zogenoemde erfgoedlijn trekvaarten, waar de Vliet en de Haagse Trekvliet deel van uitmaken, uitbreiden. De waterwegen die Leiden met Utrecht en Gouda met Amsterdam verbinden, komen er bij. Het accent blijft liggen op personenvervoer; beurtvaarten en watergebonden industrie gaan geen deel uitmaken van de erfgoedlijn. Dat hebben Gedeputeerde Staten bekend gemaakt.

Er bestaan zeven erfgoedlijnen. Behalve bij trekvaarten zijn ook de erfgoedlijnen landgoederenzone en Limes (grens Romeinse rijk) van belang voor Leidschendam-Voorburg. De erfgoedlijnen bestaan sinds 2012. De provincie wilde de geschiedenis zo zichtbaarder en beleefbaar maken. De provincie steekt er jaarlijks ook geld in.

De erfgoedlijn trekvaarten startte in 2013. Het ging om aangelegde waterverbindingen tussen Haarlem, Leiden en Rotterdam; het water en de oevers langs de Schie, Vliet en Haarlemmertrekvaart. Als schakel tussen de Haarlemmertrekvaart en de Vliet zijn in Leiden ook de Buitensingel en de Korte Vliet opgenomen binnen de erfgoedlijn en op de grens van Rijswijk, Voorburg en Den Haag de Trekvliet of Haagvliet. Daarnaast zijn in 2016 de Delflandse trekvaarten toegevoegd aan de erfgoedlijn.

In de literatuur wordt voor de periode van de trekvaarten een beginpunt van 1632 aangehouden, wanneer de Haarlemmertrekvaart, tussen Amsterdam en Haarlem gereedkomt, de eerste Nederlandse trekvaart die speciaal werd gegraven voor het vervoer van reizigers. Als einde van de trekvaarten wordt over het algemeen rond het jaar 1850 gesteld, wanneer de stoomtreinen het transport van personen tussen de steden overnemen. De erfgoedlijn houdt een afbakening tot 1900 aan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter